Dnes je - svátek má
aktuální čas

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465AKTUALITY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465AKCE ŠKOLY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465NAŠE ÚSPĚCHY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465TŘÍDY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ZÁJMOVÉ ÚTVARY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ KLUB

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŽÁCI BUDOUCÍCH 1. ROČNÍKŮ

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465PROJEKTY, SPOLUPRÁCE

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465VÝCHOVNÝ PORADCE

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465METODIK PREVENCE RIZ. CH.

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465STRAVOVÁNÍ

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ ČASOPIS

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465SPONZOŘI

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465Půjčovna, pronájmy

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465Výběrová říz., veř. zakázky

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465GDPR

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465
ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465
1   8:00 -   8:45 5 11:45 - 12:30
2   9:00 -   9:45 6 12:40 - 13:25
3   9:55 - 10:40 7 13:35 - 14:20
4 10:50 - 11:35 8 14:25 - 15:10
ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465

Kraj Vysočina

Certifikát

Certifikát

Přírodní zahrada

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Nadační fond pro Pelhřimovsko

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465 - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

Posledni zmena 27.02.2020
03. 06. 2019

Konferece žákovských parlamentů

V pondělí 3. června jsme se poprvé vypravili na konferenci školních parlamentů. Za doprovodu naší paní vychovatelky Martiny Moravové jsme jeli tři zástupci:

Aneta Hávová - 8.B, Silvie Nováčková - 7.B a Martina Kalašová - 7.A

Akce, ke které se přihlásilo 24 základních škol z celého regionu, se konala v Jihlavě již po šesté. Zázemí poskytl krajský úřad v podobě prostorné konferenční místnosti.

Každá škola po obvodu místnosti vylepila svůj plakát, kde prezentovala svoji nejvydařenější akci žákovského parlamentu. Každý si tak mohl prohlédnout plakát, zeptat se představitele dané školy na doplňující informace a načerpat tak inspiraci.

Naši školu jsme prezentovali projektem KNIHOBUDKY DĚTEM.

V druhé části programu jsme se věnovali hledání způsobů řešení běžných problémů. Témata si každá škola připravila předem a vybralo se pět nejčastějších. Mezi nimi se objevila témata jako kvalita jídla ve školních jídelnách a plýtvání, používání mobilních telefonů ve školách nebo např. hledání motivace pro práci ve školních parlamentech. Dle zájmu témat jsme se rozdělili do skupinek, nějakou dobu jsme diskutovali, hledali řešení a na závěr jsme naše myšlenky a nápady prezentovali všem ostatním.

image_preview (1).jpeg image_preview (2).jpeg IMG_20190530_150112.jpg IMG_20190603_092620.jpg IMG_20190603_093527.jpg IMG_20190603_104217.jpg IMG_20190603_112606.jpg