08. 03. 2023

Dějepisná exkurze do Terezína

Žáci 9. ročníku měli opět možnost navštívit Terezín. 

Nejprve si s průvodcem prohlédli Malou pevnost, která byla v době 2. světové války věznicí Gestapa, potom procházeli symbolickým hřbitovem. Následně se přesunuli do města Terezín, které sloužilo jako židovské ghetto. Nakonec navštívili židovský hřbitov a krematorium.

Exkurze doplnila znalosti žáků získané během výuky a pomohla jim mnohé pochopit. Program návštěvy se setkal s kladným ohlasem.  zpět na přehled akcí