12. 11. 2020

VÝUKA 1. A 2. TŘÍD OD 18. 11. 2020

-          Pro žáky začíná povinná prezenční výuka.

-          Jsou umožněny individuální konzultace (vždy jeden žák a jeden pedagog).

-          Výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy tříd se neslučují.

-          Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost mít zakrytá ústa a nos po celou dobu pobytu ve škole.

-          Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

-          Je umožněn provoz školní družiny (6.15 – 16.30 h).

-          Doporučuje se během dne pobyt na čerstvém vzduchu a časté větrání třídy.

-          Školní jídelna je v provozu. Je povinnost mít zakrytá ústa a nos v prostorách jídelny, s výjimkou doby konzumace jídla. Žáci budou mít od 18. 11. 2020 přihlášené obědy.

V případě změn, zhoršení situace a pokynů KHS Jihlava Vás budu včas informovat.

S pozdravem

Mgr. Martin Skořepa, ředitel školy  zpět na přehled informací