Spolek rodičů

Třídní důvěrníci

Pořadové číslo Třída Jméno
1. 1. A  
2. 1. B  
3. 2. A Válková Miroslava
4. 2. B Flachsová Veronika
5. 3. A Roman Smrčka
6. 3. B Petra Vaverková
7. 4. A Jitka Hostičková
8. 4. B Lucie Točíková
9. 5. A Monika Marousková
10. 5. B  Štěpánka Kochová
11. 6. A  
12. 6. B Polanecký Tomáš
13. 7. A Hejdová Petra
14. 7. B Šárka Zadražilová
15. 8. A Vladislava Rizáková
16. 8. B Michaela Nováková
17. 9. A Jana Farková
18. 9. B Kateřina Čakovská