Důležité informace

OZNÁMENÍ
16. 12. 2020

OZNÁMENÍ  

volné dny 21. – 22. 2020

Seznam 1. tříd školní rok 2020/2021

1. A
tř. uč. Mgr. Marcela Blažková
1. B
tř. uč. Mgr. Světlana Rejzková
1. BROŽOVÁ ADÉLA 1. BRADÁČ ALBERT
2. DOLEŽALOVÁ EMMA 2. BRADÁČOVÁ MATYLDA
3. HADRAVOVÁ TEREZA 3. HAVEL ŠTĚPÁN
4. KAZDA PETR 4. HOTOVCOVÁ CHARLOTA
5. KOVÁŘOVÁ KLÁRA 5. HROMÁDKA ALEXANDER
6. MAROUSEK MATYÁŠ 6. HRONOVÁ ŠÁRKA
7. MAŠÁT ADAM 7. JÍRŮ VANESA
8. MAŠÁT JONÁŠ 8. KNĚZŮ JAKUB
9. MATĚJŮ MARTINA 9. KOPECKÝ VOJTĚCH
10. MORAVOVÁ ANNA 10. KUBŮ TOMÁŠ
11. NOVOTNÝ VÍT 11. MALÁ JUSTÝNA
12. PAUL VOJTĚCH 12. MAROUSKOVÁ KAROLÍNA
13. PODAŘILOVÁ ANETA 13. MARTÍNEK MAX
14. POUL MICHAL 14. MIKULECKÝ ADAM
15. POULOVÁ KATEŘINA 15. MILLEROVÁ MARIE
16. POUR MICHAL 16. NAJFUS ADAM
17. PŘÍHONSKÝ VÁCLAV 17. PAUSTOVSKA ANNA
18. ROUBÍKOVÁ KRISTÝNA 18. POLÁČEK JOSEF
19. SEMORÁDOVÁ LUCIE 19. PROCHÁZKOVÁ MARIE
20. SKALOVÁ ANNA 20. PŘÍHODOVÁ ERIKA
21. SVĚTNIČKOVÁ SIMONA 21. ŘÍHOVÁ NATÁLIE
22. SVOBODOVÁ MAYA 22. SLAVÍKOVÁ AMY
23. TUNKLOVÁ ADÉLA 23. SLAVÍKOVÁ KRISTÝNA
24. VÁŇA JAN 24. STRÁNSKÝ VÍTEK
25. VAŇHA JOSEF 25. ŠÍPEK MATYÁŠ
26. VESELÁ NIKOLA 26. TOLOČKOVÁ INÉZ
27. VÍTEK JAN 27. TOMÍŠKOVÁ LENKA
28. VOJNA MICHAL 28. VELETOVÁ TEREZA
29. ZAVADIL VÁCLAV 29. ZELENKOVÁ ZUZANA

V Pelhřimově dne 23. 06. 2020

Mgr. Martin Skořepa
ředitel školy

 

Kritéria přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 otevře Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465 dvě 1. třídy s počtem do 30 žáků na třídu.

  1. Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465.
  2. Dítě má sourozence na ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465.

Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv následné kritérium, vyjma kritéria č. 1, rozhodne o doplnění do stanoveného limitu 60 žáků los s úředně ověřeným průběhem.

Dále viz zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

V Pelhřimově 27. 2. 2020

Mgr. Martin Skořepa
ředitel školy

Pokyny k zápisu 2020/2021

Zápis probíhá bez účasti dítěte a pouze elektronickou formou.

Pokud patříte do spádového obvodu naší ZŠ, vyplňte vše podle bodu 1.

Pokud jste mimo náš spádový obvod, vyplňte vše podle bodu 2.

Pokud budete žádat o odklad,  nebo předčasný nástup, vyplňte vše podle bodu 3.

1. Zápis dítěte ze spádového obvodu

2. Zápis dítěte mimo spádový obvod

3. Zápis dítěte – odklad/předčasný nástup (žádost do 30. 4. 2020)

Do 1. třídy se zapisují děti, které jsou narozené do 31. 8. 2014 a dříve (dosáhnou 6 let do 31. 8. 2020).

Zapisují se i děti, které měly v loňském roce odklad povinné školní docházky.

**Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2020 do konce 30. června 2021, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

V případě dotazů volejte na tel. +420 565 325 413, +420 724 081 218 – Mgr. Martin Skořepa, ředitel školy.

Desatero pro rodiče prvňáčka Desatero pro rodiče prvňáčka
Jak můžete pomoci svým dětem Jak můžete pomoci svým dětem
Kritéria přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2020-21 Kritéria přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2020-21
Pokyny k zápisu pro zákonné zástupce Pokyny k zápisu pro zákonné zástupce
1. Zápisový list 2020-2021 1. Zápisový list 2020-2021
2. Prohlášení zákonného zástupce 2. Prohlášení zákonného zástupce
3. Podklady k jednání o nástupu školní docházky 3. Podklady k jednání o nástupu školní docházky
Dopis ZŠ Kom Pe 2020 1. třídy Dopis ZŠ Kom Pe 2020 1. třídy
Informativní schůzka Informativní schůzka
Pomůcky pro budoucí prvňáčky Pomůcky pro budoucí prvňáčky
Seznam 1. tříd 2020-2021 Seznam 1. tříd 2020-2021