Dnes je - svátek má
aktuální čas

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465AKTUALITY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465AKCE ŠKOLY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465NAŠE ÚSPĚCHY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465TŘÍDY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ZÁJMOVÉ ÚTVARY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ KLUB

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŽÁCI BUDOUCÍCH 1. ROČNÍKŮ

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465PROJEKTY, SPOLUPRÁCE

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465VÝCHOVNÝ PORADCE

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465METODIK PREVENCE RIZ. CH.

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465STRAVOVÁNÍ

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ ČASOPIS

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465SPONZOŘI

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465Půjčovna, pronájmy

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465Výběrová říz., veř. zakázky

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465GDPR

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465
ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465
1   8:00 -   8:45 5 11:45 - 12:30
2   9:00 -   9:45 6 12:40 - 13:25
3   9:55 - 10:40 7 13:35 - 14:20
4 10:50 - 11:35 8 14:25 - 15:10
ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465

Kraj Vysočina

Certifikát

Certifikát

Přírodní zahrada

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Nadační fond pro Pelhřimovsko

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465 - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

Posledni zmena 15.08.2020

SEZNAM 1. TŘÍD šk. rok 2020 – 2021

 

1. A

     

1. B

 

tř. uč. Mgr. Marcela Blažková

 

tř. uč. Mgr. Světlana Rejzková

1.

BROŽOVÁ

ADÉLA

 

1.

BRADÁČ

ALBERT

2.

DOLEŽALOVÁ

EMMA

 

2.

BRADÁČOVÁ

MATYLDA

3.

HADRAVOVÁ

TEREZA

 

3.

HAVEL

ŠTĚPÁN

4.

KAZDA

PETR

 

4.

HOTOVCOVÁ

CHARLOTA

5.

KOVÁŘOVÁ

KLÁRA

 

5.

HROMÁDKA

ALEXANDER

6.

MAROUSEK

MATYÁŠ

 

6.

HRONOVÁ

ŠÁRKA

7.

MAŠÁT

ADAM

 

7.

JÍRŮ

VANESA

8.

MAŠÁT

JONÁŠ

 

8.

KNĚZŮ

JAKUB

9.

MATĚJŮ

MARTINA

 

9.

KOPECKÝ

VOJTĚCH

10.

MORAVOVÁ

ANNA

 

10.

KUBŮ

TOMÁŠ

11.

NOVOTNÝ

VÍT

 

11.

MALÁ

JUSTÝNA

12.

PAUL

VOJTĚCH

 

12.

MAROUSKOVÁ

KAROLÍNA

13.

PODAŘILOVÁ

ANETA

 

13.

MARTÍNEK

MAX

14.

POUL

MICHAL

 

14.

MIKULECKÝ

ADAM

15.

POULOVÁ

KATEŘINA

 

15.

MILLEROVÁ

MARIE

16.

POUR

MICHAL

 

16.

NAJFUS

ADAM

17.

PŘÍHONSKÝ

VÁCLAV

 

17.

PAUSTOVSKA

ANNA

18.

ROUBÍKOVÁ

KRISTÝNA

 

18.

POLÁČEK

JOSEF

19.

SEMORÁDOVÁ

LUCIE

 

19.

PROCHÁZKOVÁ

MARIE

20.

SKALOVÁ

ANNA

 

20.

PŘÍHODOVÁ

ERIKA

21.

SVĚTNIČKOVÁ

SIMONA

 

21.

ŘÍHOVÁ

NATÁLIE

22.

SVOBODOVÁ

MAYA

 

22.

SLAVÍKOVÁ

AMY

23.

TUNKLOVÁ

ADÉLA

 

23.

SLAVÍKOVÁ

KRISTÝNA

24.

VÁŇA

JAN

 

24.

STRÁNSKÝ

VÍTEK

25.

VAŇHA

JOSEF

 

25.

ŠÍPEK

MATYÁŠ

26.

VESELÁ

NIKOLA

 

26.

TOLOČKOVÁ

INÉZ

27.

VÍTEK

JAN

 

27.

TOMÍŠKOVÁ

LENKA

28.

VOJNA

MICHAL

 

28.

VELETOVÁ

TEREZA

29.

ZAVADIL

VÁCLAV

 

29.

ZELENKOVÁ

ZUZANA


V Pelhřimově dne 23. 06. 2020                                

                                                                           Mgr. Martin Skořepa, ředitel školy

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

      Ve školním roce 2020/2021 otevře Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465 dvě 1. třídy s počtem do 30 žáků na třídu.

  1. Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465.
  1. Dítě má sourozence na ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465.

Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv následné kritérium, vyjma kritéria č. 1, rozhodne o doplnění do stanoveného limitu 60 žáků los s úředně ověřeným průběhem.

Dále viz zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

V Pelhřimově 27. 2. 2020                                                             Mgr. Martin Skořepa

                                                                                                                 ředitel školy

POKYNY K ZÁPISU 2020/2021

Zápis probíhá bez účasti dítěte a pouze elektronickou formou.

Pokud patříte do spádového obvodu naší ZŠ, vyplňte vše podle bodu 1.

Pokud jste mimo náš spádový obvod, vyplňte vše podle bodu 2.

Pokud budete žádat o odklad,  nebo předčasný nástup, vyplňte vše podle bodu 3.

1.      Zápis dítěte ze spádového obvodu

-          vyplňte zápisový list, odešlete elektronicky do školy nejlépe do 4. 4. 2020, nejdéle však do 30. 4. 2020

-          až škola od Vás obdrží zápisový list,  zašle Vám emailem registrační číslo,

-          přečtěte si doporučení „Jak můžete pomoci svým dětem“ v jeho dalším vývoji do doby zahájení povinné školní docházky

2.      Zápis dítěte mimo spádový obvod

-          vyplňte zápisový list, odešlete elektronicky do školy nejlépe do 4. 4. 2020, nejdéle však do 30. 4. 2020

-          až škola od Vás obdrží zápisový list,  zašle Vám emailem registrační číslo

-          vyplňte „Prohlášení zákonného zástupce“, odešlete elektronicky do školy do 4. 4. 2020, nejdéle však do 30. 4. 2020

-          přečtěte si doporučení „Jak můžete pomoci svým dětem“ v jeho dalším vývoji do doby zahájení povinné školní docházky

3.      Zápis dítěte – odklad/předčasný nástup (žádost do 30. 4. 2020)

-          vyplňte zápisový list - zaškrtněte odklad/předčasný nástup na zápisovém listu**, odešlete elektronicky do školy do 4. 4. 2020, nejdéle však do 30. 4. 2020

-          až škola od Vás obdrží zápisový list,  zašle Vám emailem registrační číslo

-          vyplňte „Podklady k jednání o nástupu školní docházky“, doručte elektronicky do školy společně s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a lékaře,

-          přečtěte si doporučení „Jak můžete pomoci svým dětem“ v jeho dalším vývoji do doby zahájení povinné školní docházky

Do 1. třídy se zapisují děti, které jsou narozené do 31. 8. 2014 a dříve (dosáhnou 6 let do 31. 8. 2020).

Zapisují se i děti, které měly v loňském roce odklad povinné školní docházky.

**Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2020 do konce 30. června 2021, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

V případě dotazů volejte na tel. 565325413, 724081218 – Mgr. Martin Skořepa, ředitel školy.

Ocenění společnosti Scio