Dnes je - svátek má
aktuální čas

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465AKTUALITY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465AKCE ŠKOLY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465NAŠE ÚSPĚCHY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465TŘÍDY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ZÁJMOVÉ ÚTVARY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ KLUB

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŽÁCI BUDOUCÍCH 1. ROČNÍKŮ

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465PROJEKTY, SPOLUPRÁCE

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465VÝCHOVNÝ PORADCE

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465METODIK PREVENCE RIZ. CH.

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465STRAVOVÁNÍ

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ ČASOPIS

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465SPONZOŘI

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465Půjčovna, pronájmy

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465Výběrová říz., veř. zakázky

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465GDPR

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465
ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465
1   8:00 -   8:45 5 11:45 - 12:30
2   9:00 -   9:45 6 12:40 - 13:25
3   9:55 - 10:40 7 13:35 - 14:20
4 10:50 - 11:35 8 14:25 - 15:10
ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465

Kraj Vysočina

EUpenizeskolam.cz

Certifikát

Certifikát

Přírodní zahrada

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465 - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

Posledni zmena 18.01.2019

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

      Ve školním roce 2018/2019 otevře Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465 dvě 1. třídy s počtem do 30 žáků na třídu.

 

1.      Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465.

2.      Dítě je v přímém příbuzenském vztahu se zaměstnancem školy.

2.1.   Dcera/syn.

2.2.   Vnučka/vnuk.

3.      Dítě má sourozence na ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465.

 

Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv následné kritérium, vyjma kritéria č. 1, rozhodne o doplnění do stanoveného limitu 60 žáků los s úředně ověřeným průběhem.

Dále viz zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

 

V Pelhřimově 28. 2. 2018                                                             Mgr. Martin Skořepa

                                                                                                                 ředitel školy

SEZNAM 1. TŘÍD šk. rok 2018 - 2019

1.A

tř. učitelka Mgr. Martina Baštová

 

1.B

tř. učitelka Mgr. Michaela Zmeškalová

 

Příjmení

Jméno

 

 

Příjmení

Jméno

1.

ČERMÁKOVÁ

MICHALA

 

1.

ADÁMKOVÁ

KATEŘINA RADKA

2.

DEREVIANKO

SOLOMIIA

 

2.

AUGUSTOVÁ

ANNA

3.

HAJNÁ

AMÁLIE

 

3.

BRÁVKOVÁ

MONIKA

4.

HAŠEK

JINDŘICH

 

4.

BŘEZINA

JAN JÁCHYM

5.

HOSTIČKA

TOMÁŠ

 

5.

DAŇKOVÁ

ANETA

6.

HOTOVCOVÁ

ZOE

 

6.

DEJMEK

KRISTIÁN

7.

HRUBANTOVÁ

ZUZANA

 

7.

HABICHOVÁ

KRISTÝNA

8.

HŮLOVÁ

KRISTÝNA

 

8.

HAVLOVÁ

ANNA

9.

KAŠPAROVÁ

TATIANA

 

9.

CHOBOTSKÝ

MATĚJ

10.

KOPECKÝ

ADAM

 

10.

KARAFIÁTOVÁ

ADÉLA

11.

KŘÍŽOVÁ

KAROLÍNA

 

11.

KOTALÍKOVÁ

BEATA

12.

LANDKAMER

VÍT

 

12.

KOVÁŘ

PATRIK

13.

MUSILOVÁ

MELINDA

 

13.

KOVÁŘOVÁ

ADÉLA

14.

PECHOVÁ

ŠTĚPÁNKA

 

14.

MAZANEC

DAVID

15.

POLÁČEK

METODĚJ

 

15.

MITASOVÁ

LINDA

16.

PRAŽAN

DOMINIK

 

16.

NOVOTNÁ

TEREZA

17.

RŮŽIČKA

LUKÁŠ

 

17.

OMELNYTSKA

YELYZAVETA

18.

SKALA

JAN

 

18.

PALÁN

ONDŘEJ

19.

SKOŘEPA

DAVID

 

19.

PITRÁK

JAKUB

20.

SMRČKOVÁ

ELIŠKA

 

20.

POLANECKÁ

VERONIKA

21.

SOBEK

VÁCLAV

 

21.

RODOVÁ

ANDREA

22.

SOUKUP

MILAN

 

22.

SABRIEV RASIMOV

LORENCO

23.

STRUPKOVÁ

SÁRA

 

23.

ŠTĚDRÁ

TEREZA

24.

SVĚTNIČKOVÁ

NIKOLA

 

24.

VÁCHA

LUKÁŠ

25.

ŠEBÍSTKOVÁ

TEREZA VIKTORIE

 

25.

VANĚK

MARTIN

26.

VONDERKA

TOBIÁŠ

 

26.

VANĚK

TOMÁŠ

27.

ZBROJKOVÁ

TEREZA

 

27.

VÍTKOVÁ

TEREZA

 

Pomůcky na Vv, Pv pro 1. třídu

Kufřík, zástěra, nebo staré triko, ubrus na lavici, anilinové vodové barvy, temperové barvy, 3x štětec plochý, 3x štětec kulatý, kelímek na vodu, paleta na rozdělávání barev, houbička na nádobí, modelína, černá tuš, 2x černý fix - tenký, silnější, prašné křídy, voskové pastele, 10x špejle, 2x barevné papíry, desky na výkresy.
 
V penále - 2x tužka měkká, pastelky, lepidlo, nůžky, ořezávátko.