Dnes je - svátek má
aktuální čas

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465AKTUALITY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465AKCE ŠKOLY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465NAŠE ÚSPĚCHY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465TŘÍDY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ZÁJMOVÉ ÚTVARY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ KLUB

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŽÁCI BUDOUCÍCH 1. ROČNÍKŮ

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465PROJEKTY, SPOLUPRÁCE

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465VÝCHOVNÝ PORADCE

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465METODIK PREVENCE RIZ. CH.

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465STRAVOVÁNÍ

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ ČASOPIS

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465SPONZOŘI

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465Půjčovna, pronájmy

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465Výběrová říz., veř. zakázky

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465GDPR

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465
ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465
1   8:00 -   8:45 5 11:45 - 12:30
2   9:00 -   9:45 6 12:40 - 13:25
3   9:55 - 10:40 7 13:35 - 14:20
4 10:50 - 11:35 8 14:25 - 15:10
ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465

Kraj Vysočina

Certifikát

Certifikát

Přírodní zahrada

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Nadační fond pro Pelhřimovsko

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465 - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

Posledni zmena 30.03.2020

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

      Ve školním roce 2020/2021 otevře Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465 dvě 1. třídy s počtem do 30 žáků na třídu.

  1. Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465.
  1. Dítě má sourozence na ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465.

Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv následné kritérium, vyjma kritéria č. 1, rozhodne o doplnění do stanoveného limitu 60 žáků los s úředně ověřeným průběhem.

Dále viz zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

V Pelhřimově 27. 2. 2020                                                             Mgr. Martin Skořepa

                                                                                                                 ředitel školy

POKYNY K ZÁPISU 2020/2021

Zápis probíhá bez účasti dítěte a pouze elektronickou formou.

Pokud patříte do spádového obvodu naší ZŠ, vyplňte vše podle bodu 1.

Pokud jste mimo náš spádový obvod, vyplňte vše podle bodu 2.

Pokud budete žádat o odklad,  nebo předčasný nástup, vyplňte vše podle bodu 3.

1.      Zápis dítěte ze spádového obvodu

-          vyplňte zápisový list, odešlete elektronicky do školy nejlépe do 4. 4. 2020, nejdéle však do 30. 4. 2020

-          až škola od Vás obdrží zápisový list,  zašle Vám emailem registrační číslo,

-          přečtěte si doporučení „Jak můžete pomoci svým dětem“ v jeho dalším vývoji do doby zahájení povinné školní docházky

2.      Zápis dítěte mimo spádový obvod

-          vyplňte zápisový list, odešlete elektronicky do školy nejlépe do 4. 4. 2020, nejdéle však do 30. 4. 2020

-          až škola od Vás obdrží zápisový list,  zašle Vám emailem registrační číslo

-          vyplňte „Prohlášení zákonného zástupce“, odešlete elektronicky do školy do 4. 4. 2020, nejdéle však do 30. 4. 2020

-          přečtěte si doporučení „Jak můžete pomoci svým dětem“ v jeho dalším vývoji do doby zahájení povinné školní docházky

3.      Zápis dítěte – odklad/předčasný nástup (žádost do 30. 4. 2020)

-          vyplňte zápisový list - zaškrtněte odklad/předčasný nástup na zápisovém listu**, odešlete elektronicky do školy do 4. 4. 2020, nejdéle však do 30. 4. 2020

-          až škola od Vás obdrží zápisový list,  zašle Vám emailem registrační číslo

-          vyplňte „Podklady k jednání o nástupu školní docházky“, doručte elektronicky do školy společně s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a lékaře,

-          přečtěte si doporučení „Jak můžete pomoci svým dětem“ v jeho dalším vývoji do doby zahájení povinné školní docházky

Do 1. třídy se zapisují děti, které jsou narozené do 31. 8. 2014 a dříve (dosáhnou 6 let do 31. 8. 2020).

Zapisují se i děti, které měly v loňském roce odklad povinné školní docházky.

**Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září 2020 do konce 30. června 2021, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

V případě dotazů volejte na tel. 565325413, 724081218 – Mgr. Martin Skořepa, ředitel školy.