Dnes je - svátek má
aktuální čas

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465AKTUALITY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465AKCE ŠKOLY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465NAŠE ÚSPĚCHY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465TŘÍDY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ZÁJMOVÉ ÚTVARY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ KLUB

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŽÁCI BUDOUCÍCH 1. ROČNÍKŮ

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465PROJEKTY, SPOLUPRÁCE

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465VÝCHOVNÝ PORADCE

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465METODIK PREVENCE RIZ. CH.

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465STRAVOVÁNÍ

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ ČASOPIS

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465SPONZOŘI

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465Půjčovna, pronájmy

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465Výběrová říz., veř. zakázky

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465GDPR

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465
ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465
1   8:00 -   8:45 5 11:45 - 12:30
2   9:00 -   9:45 6 12:40 - 13:25
3   9:55 - 10:40 7 13:35 - 14:20
4 10:50 - 11:35 8 14:25 - 15:10
ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465

Kraj Vysočina

Certifikát

Certifikát

Přírodní zahrada

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Nadační fond pro Pelhřimovsko

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465 - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

Posledni zmena 15.08.2020

Volby 2017

Seznam kandidátů – zástupci školy:

  1. Pan Mgr. Jiří Bartoška, Čelistná
  2. Paní Mgr. Věra Hájková, Pelhřimov
  3. Paní Mgr. Iva Irová, Pelhřimov
  4. Paní Iveta Vopálenská, Starý Pelhřimov
  5. Paní Mgr. Michaela Zmeškalová

Seznam kandidátů – zákonní zástupci:

  1. Paní Mgr. Hana Kašparová, Pelhřimov
  2. Paní Petra Poláčková, Nemojov
  3. Paní Mgr. Eva Švejdová, Hodějovice
  4. Paní Zlata Váchová Pelhřimov

 

-          Volby se konají 20. 4. 2017 na ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 od 16 h do 18 h.

-          Volba proběhne tajným hlasováním., volební lístky vhodíte do zapečetěné volební urny v kanceláři školy.

-          Orazítkované volební lístky se seznamem kandidátů obdržíte od vedení školy na ped. radě.

-          Vámi vybraného kandidáta označíte zakroužkováním pořadového čísla.

-          Vybíráte maximálně 4 kandidáty. Při označení více kandidátů je volební lístek neplatný. Dále je lístek neplatný, pokud není označen žádný kandidát nebo je lístek poškozený.

-          Za zvoleného člena jsou považováni ti kandidáti, kteří získají nejvíce hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje los.

-          Volby jsou platné, pokud se zúčastní alespoň jedna pětina ped. pracovníků.

-          Výsledky voleb budou zveřejněny do 5 dnů na vývěsce a na webových stránkách školy.

Ocenění společnosti Scio