Počet žáků podle tříd a ročníků

Třída Chlapci Děvčata Celkem
1. A 14 15 29
1. B 12 17 29
1. ročník 26 32 58
2. A 12 13 25
2. B 12 15 27
2. ročník 24 28 52
3. A 14 15 29
3. B 12 17 29
3. ročník 26 32 58
4. A 14 16 30
4. B 12 16 28
4. ročník 26 32 58
5. A 13 15 28
5. B 11 17 28
5. ročník 24 32 56
6. A 12 18 30
6. B 13 16 29
6. ročník 25 34 59
7. A 13 16 29
7. B 13 15 28
7. ročník 26 31 57
8. A 15 15 30
8. B 13 17 30
8. ročník 28 32 60
9. A 8 21 29
9. B 9 19 28
9. ročník 17 40 57
Celkem 222 293 515
1. stupeň 126 156 282
2. stupeň 96 137 233