Důležité informace

Třídní schůzky
18. 11. 2021

Třídní schůzky  

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 18. 11. 2021

Třídní schůzky
18. 11. 2021

Třídní schůzky  

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 18. 11. 2021

Počet žáků podle tříd a ročníků

Třída Chlapci Děvčata Celkem
1. A      
1. B      
1. ročník      
2. A      
2. B      
2. ročník      
3. A      
3. B      
3. ročník      
4. A      
4. B      
4. ročník      
5. A      
5. B      
5. ročník      
6. A      
6. B      
6. ročník      
7. A      
7. B      
7. ročník      
8. A      
8. B      
8. ročník      
9. A      
9. B      
9. ročník      
Celkem      
1. stupeň      
2. stupeň