Dnes je - svátek má
aktuální čas

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465AKTUALITY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465AKCE ŠKOLY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465NAŠE ÚSPĚCHY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465TŘÍDY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ZÁJMOVÉ ÚTVARY

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ KLUB

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŽÁCI BUDOUCÍCH 1. ROČNÍKŮ

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465PROJEKTY, SPOLUPRÁCE

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465VÝCHOVNÝ PORADCE

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465METODIK PREVENCE RIZ. CH.

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465STRAVOVÁNÍ

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465ŠKOLNÍ ČASOPIS

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465SPONZOŘI

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465Půjčovna, pronájmy

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465Výběrová říz., veř. zakázky

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465GDPR

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465
ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465
1   8:00 -   8:45 5 11:45 - 12:30
2   9:00 -   9:45 6 12:40 - 13:25
3   9:55 - 10:40 7 13:35 - 14:20
4 10:50 - 11:35 8 14:25 - 15:10
ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465

Kraj Vysočina

Certifikát

Certifikát

Přírodní zahrada

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Nadační fond pro Pelhřimovsko

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465 - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

Posledni zmena 30.05.2020

OZNÁMENÍ – VÝUKA NA 1. STUPNI OD 25. 5. 2020

od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. 

Informace Vám byly zaslány přes program Edookit.

Do 18. 5. 2020 vyplňte anketu v Edookitu.

Děkuji.

S pozdravem

Mgr. Martin Skořepa, ředitel školy

OZNÁMENÍ - VÝUKA 9. ROČNÍK OD 11. 5. 2020

v  souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Informace Vám byly zaslány přes program Edookit.

Do 7. 5. 2020 vyplňte anketu v Edookitu.

Děkuji.

S pozdravem

Mgr. Martin Skořepa, ředitel školy

 

Oznámení OTEVŘENÍ TĚLOCVIČEN PRO VEŘEJNOST

Od 11. 5. 2020 jsou otevřeny tělocvičny pro veřejnost!

Všichni jsou povinni dodržovat hygienická nařízení kompetentních orgánů!

Při opakovaném porušení těchto nařízení bude podnájemní smlouva ukončena bez náhrady!

V Pelhřimově 5. 5. 2020

Mgr. Martin Skořepa, ředitel školy

VÝUKA ONLINE - EDOOKIT

Od 16. 3. 2020 probíhá výuka online přes program Edookit.

Děti dostávají poznámky do složky „Výukové materiály“, domácí úkoly, zkoušení, testy – kvíz do složky „Domácí úkoly“.

Na zkoušení a testy budou včas upozorněni! 

Do Edookitu musí vždy vstupovat přes žákovský profil, ne přes rodičovský!

Žákům 1. - 4. ročníku byly profily vygenerovány v pondělí 16. 3. 2020.

Žáci 5. - 9. ročníku, kteří nepoužívali žákovský profil, si ho musí obnovit z profilu rodičovského (viz návod zaslaný v Edookitu).

   Zákonní zástupci zodpovídají za důslednou kontrolu při plnění zadaných úkolů.

   Situace se mění z hodiny na hodinu, proto sledujte Edookit, emaily, www.zskompe.cz, nástěnku před školou a vyjádření kompetentních orgánů.

   Děkuji za pochopení a Váš zodpovědný přístup.

S pozdravem

Mgr. Martin Skořepa, ředitel školy

 

Uzavření školy

S účinností od 11. 3. 2020 je škola do odvolání uzavřena!

Sledujte informace na www.zskompe.cz a v programu Edookit.

Potvrzení o ošetřování vydává škola!

Více informací na tel. 565 325 413, 724 081 218.

Vítejte na stránkách ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465


Zvětšit mapu

www.stred.info

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465, příspěvková organizace
Komenského 1465
393 01 Pelhřimov
 
Ředitel:    Tel.: +420 565 325 413
               Mobil: +420 724 081 218
 
Kancelář (spojovatelka): Tel: +420 565 323 562
                                       Mobil: +420 724 324 747
 
Školní družina: +420 565 323 238
 
 
IČ: 70876118
 
Bankovní spojení: KB Pelhřimov, č. ú. 36122261/0100
 
Identifikační číslo provozovny: 1002014051
 
ID datové schránky: sijmq3a
 
Jídelna třída Legií:
 Kancelář - odhlášení obědů: +420 565 322 701
 
SPŠ a SOU Pelhřimov:
Kancelář - odhlášení obědů: +420 565 349 429
 

https://nntb.cz/s/t3ikl

https://zskompe.edookit.net

 

duben22

Volné místo

 
březen05

DOD

Den otevřených dveří  
ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465

EU

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Komenského II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013788, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 Obědy pro děti

Ocenění společnosti Scio