2. A

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Stará

Projektový den 29. září v 1., 2. a 3. třídách

V pátek 29. září proběhl napříč prvními, druhými a třetími třídami projekt zaměřený na naše město. Děti pracovaly ve skupinách, plnily úkoly a rébusy matematického charakteru, ve čtenářské dílně se seznámily s pověstí o vzniku Pelhřimova, v tvořivé dílně ztvárnily znak města a zahrály si na stavitele rozhledny. Cílem projektu nebylo pouze získání nových vědomostí, ale i vzájemné setkání a rozvíjení spolupráce a komunikace mezi žáky různého věku.

Fotky zde: PROJEKTOVÝ DEN 1., 2, a 3. roč.