2.A

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Blažková

Velikonoční dílny

Těšení na Velikonoce jsme si zpříjemnili vyráběním ve školní družině.

Pracovní výchova

Takové krásné pavoučky jsme si vyrobili s paní učitelkou Hanou Pilátovou v hodinách pracovní výchovy.

Pasování na čtenáře

Tak a teď jsme všichni rytíři řádu čtenářského a můžeme si půjčovat krásné knížky. Už se moc těšíme.