2.A

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Blažková

Pasování na čtenáře

Tak a teď jsme všichni rytíři řádu čtenářského a můžeme si půjčovat krásné knížky. Už se moc těšíme.