6.B

Třídní učitel: Mgr. Martin Koukol

https://martinkoukol1.rajce.idnes.cz/

Výlet

Během třídenního školního výletu na konci šesté třídy jsme od přehrady Trnávka zavítali do její hráze a do Želiva. Okolo Paní skály, Vřesníku a Sedlické hydroelektrárny jsme na kolech vyšlapali až do Humpolce na exkurzi a na novou rozhlednu do pivovaru Bernard, zastavili jsme se i na hrázi vodní nádrže Sedlice.

Vrakbar 2

Květnový preventivní program byl zaměřen přímo na naší třídu, na zlepšení komunikace a schopnost naslouchat druhým, na rozvoj a posílení spolupráce mezi spolužáky.

Vrakbar 1

Podzimní preventivní program byl zaměřen na uvědomění si podstaty přátelství, kamarádství, komunikace a jejich důležitosti pro lidský život. Děti vedeme k zájmu o sebe navzájem, k pozitivním vztahům k druhým, k zodpovědnosti a laskavosti.