Důležité informace

Roušky
09. 09. 2020

Roušky  

platnost od 10. 9. 2020

Vstup do školy
09. 09. 2020

Vstup do školy  

pro rodiče a dospělé osoby.

Školní pokladna
28. 08. 2020

Školní pokladna  

Návod na registraci pro rodiče.

Vrakbar 6.B

Druhý školní týden 8.září přijeli za žáky lektoři z Jihlavy a připravili pro ně preventivní program na téma „Vztahy v kolektivu“. Součástí programu byly aktivity, při kterých žáci mluvili o svých zájmech a způsobu trávení volného času. Dále pak hry zaměřené na komunikaci mezi žáky a na vzájemné hlubší poznávání se, i na vzájemnou spolupráci dětí, které spolu za normálních okolností nekamarádí, ale respektují se jako spolužáci. Pro mě jako třídní učitelku byly poznatky z tohoto programu velmi přínosné.                                                         Třídní učitelka Radka Mirská