6.B

Třídní učitelka: Mgr. Radka Mirská

Školní výlet

V úterý 22.6.2021 jsme vyjeli na školní výlet společně se třídou 6.A. Cílem byl hrad Lipnice nad Sázavou a přírodní rezervace Stvořidla na řece Sázavě. Po zaparkování autobusu jsme se přesunuli na hradní nádvoří. Hrad děti překvapil svou rozlehlostí a historií opředenou mnoha pověstmi. Mnozí se pokoušeli při prohlídce nalézt tajné chodby v podzemí, ale nikdo neměl štěstí.

Hned po ukončení prohlídky hradu jsme se vydali k památníku národního odposlechu, který se nachází u zatopených lomů nedaleko Lipnice nad Sázavou. Sochař Jaromír Dvořák vytesal do skály „Ústa pravdy“ a „Bretschneiderovo ucho“. Po nádherné vycházce lesem jsme popojeli do Trpišovic, odtud jsme šešli k řece Sázavě a pokračovali podél vody chráněnou oblastí zvanou „Stvořidla“. Na konci cesty děti oblehly stánek s občerstvením, zahrály si společně hry a udělaly poslední fotografie. Pak spokojené nastoupily do autobusu a zpáteční cestu zpříjemnily paní učitelkám i panu řidiči svým zpěvem. Děti si myslí, že to byl jeden z nejpodařenějších školních výletů.

Vrakbar 6.B

Druhý školní týden 8.září přijeli za žáky lektoři z Jihlavy a připravili pro ně preventivní program na téma „Vztahy v kolektivu“. Součástí programu byly aktivity, při kterých žáci mluvili o svých zájmech a způsobu trávení volného času. Dále pak hry zaměřené na komunikaci mezi žáky a na vzájemné hlubší poznávání se, i na vzájemnou spolupráci dětí, které spolu za normálních okolností nekamarádí, ale respektují se jako spolužáci. Pro mě jako třídní učitelku byly poznatky z tohoto programu velmi přínosné.                                                         Třídní učitelka Radka Mirská