6. B

Třídní učitelka: Mgr. Jana Makovičková

Projekt ve školní knihovně

V rámci plánované návštěvy školní knihovny jsme se naučili vyhledávat knížky z různých oborů a v nich informace podle zadaných úkolů. Pracovali jsme nejdřív samostatně, pak ve dvojici, ve trojici či čtveřici a nakonec po sedmi a postupně jsme zjišťovali nové a nové věci, které si zaznamenali naši spolužáci. Díky vzájemné spolupráci a pomoci jsme zjistili, že objevit něco nového může být užitečné a fajn.

Projektový den

V pátek 29. září se na naší škole uskutečnil projektový den, který byl věnován České republice. Děti z 6. B společně vyráběly deskovou hru na téma Vysočina.

Více fotek zde: PROJEKTOVÝ DEN 6. B

Adaptační pobyt

Na začátku září se žáci 6. B zúčastnili třídenního adaptačního pobytu v LDT Beruška u Počátek. Děti si vyzkoušely různé aktivity na rozvoj vzájemné komunikace a spolupráce.

Více fotek zde: ADAPTAČNÍ POBYT