6.B

Třídní učitelka: Mgr. Pavla Forejtová

DOD 6. B - 23. 3. 2023

DOD - 15 žáků z 6. B si vybralo stanoviště se studenty z Francie, Španělska a Portugalska na téma "Travelling". Zahraniční studenti seznámili naše děti hravou formou s kulturou a tradicemi jednotlivých zemí. Žákům se aktivity s příjemnými studenty z Hodiny H velmi líbily. Některé žákyně si vybraly německý jazyk.
 

DOK - Naše třída 6. B - 14. 3. 2023

Program byl zaměřen na uvědomění si podstaty přátelství, kamarádství, komunikace a jejich důležitosti pro lidský život. Cílem bylo vést děti k zájmu o sebe navzájem, pozitivním vztahům k druhým, zodpovědnosti a laskavosti. Zajímavé hry podpořily zdravé vytváření vztahů v kolektivu. Dětem se program velmi líbil.

Spaní ve škole 6. B

V pátek 25. 11. 2022 se uskutečnila třídní akce 6. B – spaní ve škole za účelem stmelování nového kolektivu. V průběhu večera děti hrály ve školním klubu kulečník, fotbálek, šipky, deskové hry a prohlédly si i nejednu knihu ze školní knihovny. Žáci si velmi pochutnali na dovezené pizze nebo burgrech a také si s chutí zatancovali na diskotéce. Pobyt ve škole zakončili výbornou snídaní, kterou připravili s maminkami. Děkujeme.

 

Halloween

Také žáci 6. B se zapojili 31. 10. do školní akce Halloween pro spolužáky z 1. stupně. Jedna skupina si ve své třídě připravila strašidelný tunel a zábavné úkoly, druhá část 6. B uvítala návštěvníky v učebně přírodopisu zajímavými aktivitami. Na závěr si děti mohly zatancovat na diskotéce. Všem se tato akce velmi líbila.

Pobytová akce

14. - 16. 9. 2022 Adaptační pobyt 6. B na Berušce Počátky 
- týmové hry, detektivní pátrání a překonávání sebe sama, aneb co nás nezabije, to nás posílí
Fotoalbum:
https://drive.google.com/drive/folders/1PKlit9qD8_RWlE7fG-k4enz0kILI35Np?usp=sharing
 

6. B ve školní knihovně