6.B

Třídní učitelka: Mgr. Radka Mirská

Vrakbar 6.B

Druhý školní týden 8.září přijeli za žáky lektoři z Jihlavy a připravili pro ně preventivní program na téma „Vztahy v kolektivu“. Součástí programu byly aktivity, při kterých žáci mluvili o svých zájmech a způsobu trávení volného času. Dále pak hry zaměřené na komunikaci mezi žáky a na vzájemné hlubší poznávání se, i na vzájemnou spolupráci dětí, které spolu za normálních okolností nekamarádí, ale respektují se jako spolužáci. Pro mě jako třídní učitelku byly poznatky z tohoto programu velmi přínosné.                                                         Třídní učitelka Radka Mirská