4. A

Třídní učitelka: Mgr. Martina Holkupová

Vánoční vystoupení

https://drive.google.com/drive/folders/1hcv3c0fUUT35vV9q_5gkzJENiwn7Kr9B?usp=share_link