4. A

Třídní učitelka: Mgr. Marie Nehasilová

Chraň si svá tajemství

Hodina informatiky ve 4. A na téma osobní údaje, vytváření silných hesel a jak si takové heslo zapamatovat. Ubráníme se hackerům?

Pobytovka Želiv

Ve dnech 19. 9. a 20. 9. 2023 se žáci 4. A zúčastnili pobytové akce, která byla zaměřena na posilování a prohlubování pozitivních vztahů v kolektivu. Formou zážitkové pedagogiky si žáci osvojovali poznatky z přírody a historie. Během různých soutěží se zdokonalovali ve sportovních dovednostech. Pobyt se vydařil a počasí přálo.

Fotky zde: POBYTOVKA ŽELIV