8. A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Koukolová

Úřad práce Pelhřimov

V úterý 28. března jsme s paní učitelkou třídní navštívili ÚP v Pelhřimově, kde nás pan Ing. Dufek přehledným a zajímavým způsobem seznámil s problematikou volby povolání, která nás čeká v příštím školním roce. Řekl nám, podle čeho je dobré se rozhodovat, na čem záleží a kde můžeme najít informace o jednotlivých školách a zaměřeních. Sami jsme si vyzkoušeli vyhledávání pro nás zajímavých oborů a zjistili, co všechno musíme udělat pro to, abychom byli za rok úspěšní u přijímacích zkoušek.

 

DOK 14. 3. 2023 – Životní hodnoty

Opět v úterý za námi přijeli lektoři DOKu s dalším tématem, tentokrát to byly 14. března Životní hodnoty.

Každý si vyzkoušel vytvořit hodnotový žebříček, pak se měl sám rozhodnout, kterou hodnotu by obětoval, některé mu byly sebrány. Pro někoho byl prožitek rozhodování těžší, někomu vadil prožitek přijímání životních ztrát. Mluvilo se o vlivu optimismu a pesimismu při plánování životních cílů a jejich dosahování a také o vlivu okolí na naše rozhodování. Zvláštní a zajímavou aktivitou bylo představování si se zavřenýma očima při vyprávění příběhu lektorkou, jaký by byl náš život za 15 let. Vše jsme měli zaznamenat na papír, ať už napsat nebo namalovat.

Memoriál Pepy Šlaka

Dne 17. února se uskutečnil další ročník lyžařských a snowboardových závodů v obřím slalomu na Křemešníku, kterého se zúčastnili i sportovci z naší třídy. Děkujeme za pěkné výsledky Járovi, Pepovi, Martině a Míše J

Recitační soutěž

Ve čtvrtek 16. 2. se sešli příznivci veršů a rýmů v mediální učebně, aby předvedli svůj talent před porotou a ostatními bojovníky o vítězství. Naši třídu zastupovali Nikča Vacková a Kuba Kopecký, který se statečně pral se slokami o prérii a Vinnetouovi, ale nakonec nepostoupil. Zato Niki vybojovala postupové místo a my jí přejeme hodně úspěchů s básničkou Pavučina  v dalším kole v městské knihovně.

Benecko

I když jsme žáky 8. ročníku, dostali jsme šanci doplnit LVK a SVK 7. tříd, a tak jsme někteří i letos v týdnu od 21. – 28. 1. vyrazili do Krkonoš na Benecko brázdit svahy a zdokonalovat své schopnosti. Užili jsme si týden nejen sněhové  legrace J 

Předvánoční „výuka“ v 8.A

Ve čtvrtek 22.12. jsme se sešli před stadionem a s panem učitelem Průchou si užili hodinku parádního bruslení. Ve škole už na nás čekala paní učitelka třídní s vánoční besídkou, předali jsme si dárečky a zařádili ve školním klubu. Na závěr dne se celý druhý stupeň sešel u vánočního stromečku, abychom si všichni společně zazpívali pár vánočních koled. A hurá na prázdniny J

DOK 1. 11. 2022 - Závislosti

V úterý 1. listopadu proběhla ve škole již pátá návštěva lektorek z jihlavského preventivního centra s novým názvem DOK. Zajímavou formou v duchu hesla důvěra, otevřenost, komunikace nás Klára s Mirkou provedly tématem Závislosti. Ujasnili jsme si postoj k legálním a nelegálním drogám, snažili se uvědomit si, co s námi může užívání návykových látek udělat. Rozšířili jsme si informace o tom, jak se drogám bránit, kde je možné hledat odbornou pomoc. Všechny překvapila informace, že v obyčejné cigaretě najdeme až 7000 nebezpečných látek, z toho 26 jich je rakovinotvorných. Doufáme, že spolužáky a spolužačky, kteří mají chuť experimentovat, naše sezení dostatečně odradilo.

8.A v Praze

Zajímavý dějepisný výklad, památky na vlastní oči i rozchod na Václavském náměstí, zkrátka ve středu 19. října 2022 nám bylo v Praze blaze J