8.A

Třídní učitelka: Mgr. Milena Havlová

Úřad práce

Ve čtvrtek 9. 6. jsme navštívili Úřad práce v Pelhřimově. P. Dufek nás zde informoval o volbě povolání, která nás bude čekat příští rok. Snažil se nám vysvětlit, co je při této volbě důležité a jak se správně rozhodnout. Mohli jsme se podívat i do kartotéky s informacemi o jednotlivých profesích. Toto příjemně strávené dopoledne pro nás bylo určitě přínosné, a pokud budeme s volbou povolání potřebovat poradit, můžeme se na úřad práce znovu obrátit. 

Školní výlet – Řásná

Základnou pro náš třídenní školní výlet byl kemp Velkopařezitý. Ubytování v chatkách bylo pěkné, jídlo dobré a počasí nám přálo. Někteří otužilci se dokonce i vykoupali. Nachodili jsme  přes 26 km a podívali se na hrad Roštejn, prolezli okolí Míchovy skály pod Javořicí a došli k zatopenému lomu u Řásné. Navštívili jsme také město Telč a prohlédli si ho ze zámecké věže. Výlet se nám vydařil a domů jsme si odvezli spoustu zážitků.

Návštěva v knihovně

Paní učitelka Koukolová navštívila v pondělí 9. 5. v rámci výuky českého jazyka s 8. A městskou knihovnu.  Žáci byli seznámeni s jejím fungováním, prohlédli si jednotlivá oddělení a měli možnost se zaregistrovat jako čtenáři, a mohli si tak půjčovat knihy. 

Vrakbar

Životní hodnoty – to bylo téma našeho dalšího Vrakbaru  v úterý 17. 5. Přemýšleli jsme nad tím, jak bude náš život vypadat v budoucnosti, co pro nás bude důležité a co bychom měli udělat pro to, aby se naše sny a představy splnily. 

Sázení stromků

Naše třída při předvelikonoční brigádě vysázela na pasece u Vyskytné 1200 stromků – modříny, duby a buky. Moc děkujeme p. Kosové ze Střediska ekologické výchovy Mravenec, která pro nás vše zařídila. Připravila ve spolupráci s Lesy ČR a Zdravým městem Pelhřimov  prospěšnou akci, která se perfektně vydařila. Máme tedy pod Křemešníkem  „náš“ kousek lesa.

Vánoční besídka

Poslední školní den před vánočními prázdninami jsme se už neučili. Celé dopoledne jsme strávili společně. Rozdali jsme si dárky, zahráli hry a pobavili se ve školním klubu. Na závěr vánoční besídky jsme si popřáli hezké vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku 2022.

Vrakbar

V úterý 23. listopadu jsme se s pracovníky jihlavského centra Vrakbar zabývali tématem Závislosti. Nejprve jsme si zahráli hru Revizor a pak už si povídali o nebezpečí závislosti na různých OPL. Bavila nás soutěž, kdy jsme ve skupinách hledali správné odpovědi na záludné otázky týkající se této problematiky.

Dějepisná exkurze - Praha

6. října jsme se zúčastnili dějepisné exkurze do našeho hlavního města. Počasí nám přálo, a tak jsme  navštívili všechna plánovaná místa. Prohlédli jsme si Pražský hrad, prošli se přes Karlův most na Staroměstské náměstí a zde jsme stihli i odbíjení hodin na orloji. Program byl zakončen na Václavském náměstí. Děkujeme pí uč. Mirské a Váňové, které pro nás tuto akci připravily.