8.A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Koukolová

Předvánoční „výuka“ v 8.A

Ve čtvrtek 22.12. jsme se sešli před stadionem a s panem učitelem Průchou si užili hodinku parádního bruslení. Ve škole už na nás čekala paní učitelka třídní s vánoční besídkou, předali jsme si dárečky a zařádili ve školním klubu. Na závěr dne se celý druhý stupeň sešel u vánočního stromečku, abychom si všichni společně zazpívali pár vánočních koled. A hurá na prázdniny J

DOK 1. 11. 2022 - Závislosti

V úterý 1. listopadu proběhla ve škole již pátá návštěva lektorek z jihlavského preventivního centra s novým názvem DOK. Zajímavou formou v duchu hesla důvěra, otevřenost, komunikace nás Klára s Mirkou provedly tématem Závislosti. Ujasnili jsme si postoj k legálním a nelegálním drogám, snažili se uvědomit si, co s námi může užívání návykových látek udělat. Rozšířili jsme si informace o tom, jak se drogám bránit, kde je možné hledat odbornou pomoc. Všechny překvapila informace, že v obyčejné cigaretě najdeme až 7000 nebezpečných látek, z toho 26 jich je rakovinotvorných. Doufáme, že spolužáky a spolužačky, kteří mají chuť experimentovat, naše sezení dostatečně odradilo.

8.A v Praze

Zajímavý dějepisný výklad, památky na vlastní oči i rozchod na Václavském náměstí, zkrátka ve středu 19. října 2022 nám bylo v Praze blaze J