Historie

Nejstarší budova naší školy byla otevřena v roce 1963. V této době však byla součástí ZDŠ čs.- kubánského přátelství.

Nejstarší budova naší školy byla otevřena v roce 1963.

Vzhledem k její velikosti, počtu žáků a pracovníků bylo v roce 1967 rozhodnuto rozdělit dosavadní školy na dva samostatné celky. Od 1.9.1967 se začala psát historie školy, která nesla název 2. ZDŠ Pelhřimov.

Od 1.9.1967 se začala psát historie školy, která nesla název 2. ZDŠ Pelhřimov.

V prvním školním roce 1967/68 navštěvovalo školu celkem 502 žáků, kteří byli rozděleni do 16 tříd /8 tříd 1.- 5. a 8 tříd 6.- 9. ročníku/. Učitelský sbor tvořilo 24 učitelů a učitelek. Prvním ředitelem školy byl jmenován Stanislav Panoš.

Zajímavostí bylo tzv. směnování, tj. výuka na směny /dopolední a odpolední/. Netýkalo se pouze prvních ročníků. Tento kritický stav, který byl způsoben nedostatkem učebních prostor, bylo možno řešit jedině rozsáhlou školní výstavbou. Ta se uskutečňovala postupně a pomalu:

1969/70 otevřena nová školní družina /doposud společná se ZDŠ čs.- kub.přátelství/

K 1.9.1973 dokončena nová přístavba, kterou tvořily dva pavilony:

Trojpodlažní pavilon A – administrativní centrum, družina a třídy

Trojpodlažní pavilon A – administrativní centrum, družina a třídy

Čtyřpodlažní pavilon B – šatny, školní dílny a třídy.

4.jpg

1975/76 zlepšení podmínek pro výuku Tv, neboť byly otevřeny dvě nově vybudované tělocvičny a hřiště patřící Učňovské škole Pelhřimov
1982/83 zahájeny práce na školním pozemku pro 1. – 4. třídy
1996 přistavěny dva gymnastické sály
2003 provedena střešní nástavba nad starým pavilonem školy
2004 vybudována cvičná kuchyňka, společenská místnost a šatny Tv

V roce 1983/84 přišli žáci, kteří před osmi lety zahájili výuku dle NVVS, do 8. postupného ročníku, čímž ukončili povinnou školní docházku. Zároveň došlo ke změně názvu školy na 2.ZŠ Pelhřimov.

Na návrh OŠ ONV a rozhodnutím MŠ ČSR byla ve školním roce 1985/86 otevřena na naší škole třída s rozšířenou výukou jazyků. První výběrové řízení proběhlo v květnu 1985, zúčastnilo se ho 49 žáků ze tří pelhřimovských škol a ze ZŠ Rynárec, Olešná a Nová Cerekev. Do budoucího třetího ročníku bylo přijato 32 žáků.

V roce 1993 získala škola právní subjektivitu a oficiální název Základní škola Pelhřimov, Komenského1465.

Od roku 2000/2001 navázala škola spolupráci s Hauptschule v Kirchhellenu v SRN.

Současná podoba školy

V letech 2010 - 2011 proběhlo celkové zateplení obou budov školy.

Současná podoba školy