5. A

Třídní učitelka: Mgr. Martina Holkupová

Planetárium

Návštěva planetária a adventních trhů v Českých Budějovicích. Moc jsme si to užili!