6.A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Koukolová

Školní výlet

Hurá, 22. června jsme jeli na jednodenní školní výlet. Nejprve nás čekal hrad Lipnice, kde nám průvodce řekl pár zajímavostí a strašidelností, a pak jsme mohli hrad sami prozkoumat. Po prohlídce jsme vyrazili pěšky k Národnímu památníku odposlechu v zatopených žulových lomech, kde jsou do skalních kamenů vytesány obří ucho, ústa a oči - na paměť špiclování za bývalých režimů. Pak jsme se autobusem přesunuli do vesničky Koňkovice a šlapali po svých pořád dolů až k řece Sázavě. Procházka kolem Stvořidel byla pěkná a dlouhá, některé z nás už bolely nohy. Odměnou za námahu nám byl kiosek s mnoha dobrotami. Výlet se vydařil, všichni jsme si ho užili J.

https://drive.google.com/drive/folders/1zTvxBfg57-uium5hAq1cAQtTUd--GKcD?usp=sharing

Vánoční nadílka

Poslední školní den před zimními prázdninami, tedy 18.12., jsme se sešli hned ráno v mediální učebně, abychom si užili vánoční besídku. Zapálili jsme svíčky na adventním věnci od našich skoro stejných spolužaček J a rozdali si spoustu krásných dárků. Zahráli jsme si hru na hada, která nás bavila na Vrakbaru, povídali jsme si a smáli se až do zvonění.

Vrakbar

V úterý 15. prosince k nám do školy opět zavítali lektoři z jihlavského centra primární prevence Vrakbar s preventivním programem. Tématem byla PREVENCE ZÁVISLOSTÍ - člověk nemusí být závislý jen na nějaké látce (alkoholu, cigaretách, drogách), ale i na činnostech (hraní hazardních her, práci). Je možné si dokonce vytvořit závislost na určité osobě, věci či internetu a sociálních sítích, stejně jako na jakémkoliv chování, které přináší uspokojení. Prostřednictvím her a povídání v kruhu jsme zjišťovali, co je ještě únosná míra a co je už závislost. Mnoho z nás si neumí představit den bez mobilu, někteří bez svých domácích mazlíčků a jiní bez rodiny nebo obyčejného popovídání s kamarádem. Hodnotili jsme, které závislosti jsou pro člověka příjemné, které omezující a které už mohou být nebezpečné.

Vrakbar
Vrakbar
Vrakbar
Vrakbar
Vrakbar
Vrakbar

Vrakbar

V úterý 8. září se uskutečnil preventivní program s lektory z jihlavského centra primární prevence Vrakbar.  Tématem byly VZTAHY V KOLEKTIVU a zaměřoval se na vzájemné představení se, uvědomění si podstaty přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život. Smyslem programu bylo podpořit zdravé vytváření vztahů v kolektivu, umět si pomáhat, omluvit se, být zodpovědný vůči sobě i druhým. Formou různých her a úkolů jsme dospěli k pravidlům naší třídy, která jsme si odhlasovali a stvrdili vlastním podpisem: 1) Je normální, že se baví kluci s holkami a naopak. 2) Budeme respektovat druhé, jejich názory a potřeby. 3) Budeme vnímat, co je každému příjemné a nepříjemné.