Důležité informace

OZNÁMENÍ
16. 12. 2020

OZNÁMENÍ  

volné dny 21. – 22. 2020

6.A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Koukolová

Vrakbar

V úterý 8. září se uskutečnil preventivní program s lektory z jihlavského centra primární prevence Vrakbar.  Tématem byly VZTAHY V KOLEKTIVU a zaměřoval se na vzájemné představení se, uvědomění si podstaty přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život. Smyslem programu bylo podpořit zdravé vytváření vztahů v kolektivu, umět si pomáhat, omluvit se, být zodpovědný vůči sobě i druhým. Formou různých her a úkolů jsme dospěli k pravidlům naší třídy, která jsme si odhlasovali a stvrdili vlastním podpisem: 1) Je normální, že se baví kluci s holkami a naopak. 2) Budeme respektovat druhé, jejich názory a potřeby. 3) Budeme vnímat, co je každému příjemné a nepříjemné.