Důležité informace

Třídní schůzky
18. 11. 2021

Třídní schůzky  

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 18. 11. 2021

Třídní schůzky
18. 11. 2021

Třídní schůzky  

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 18. 11. 2021

Naše poděkování

Veliké poděkování patří všem sponzorům za finanční i materiální podporu naší práce.

Sponzoři - firmy

Sponzoři – rodiče

Hanzalovi, Hartmannovi, Matouškovi, Menhardovi, Daňkovi, Moravovi, Molíkovi, Strnadovi, Slavětínští, Mikoláškovi, Wasserbauerovi, Bejdovi, Vackovi, Váňovi, Stejskalovi, Gaupmannovi, Čížkovi, Fikarovi, Bakusovi,Poláčkovi, Štěpáníkovi, Novákovi, Pokojovi, Vašíčkovi, Hunalovi, Edrovi, Brávkovi, Sobkovi.

Knihkupectví U Malých

Masarykovo náměstí 12
Jilemnice 514 01

http://www.knihajilemnice.cz