Naše poděkování

Veliké poděkování patří všem sponzorům za finanční i materiální podporu naší práce.

Sponzoři - firmy

Sponzoři – rodiče

Hanzalovi, Hartmannovi, Matouškovi, Menhardovi, Daňkovi, Moravovi, Molíkovi, Strnadovi, Slavětínští, Mikoláškovi, Wasserbauerovi, Bejdovi, Vackovi, Váňovi, Stejskalovi, Gaupmannovi, Čížkovi, Fikarovi, Bakusovi,Poláčkovi, Štěpáníkovi, Novákovi, Pokojovi, Vašíčkovi, Hunalovi, Edrovi, Brávkovi, Sobkovi.

Knihkupectví U Malých

Masarykovo náměstí 12
Jilemnice 514 01

http://www.knihajilemnice.cz