1. B

Třídní učitelka: Mgr. Světlana Rejzková

Vysvědčení

Rozloučení s 1. třídou

Turistický výlet a setkání s rodiči v Hříběcí.

Více fotek zde: ROZLOUČENÍ

Škola v pohybu

Hodina Tv pod vedením p. Moravce z FK Maraton Pelhřimov - více fotek zde: ŠKOLA V POHYBU

Výlet do Humpolce (OP JAK)

Společně s kamarády z 1. A jsme vyrazili na výlet a zažili super den. V 8smičce jsme navštívili výstavu IN MARGINE: Rám, sokl, vitrína - Vysoko, nízko, daleko, blízko s edukačním programem vedeným místními lektorkami. Na hradě Orlík jsme se potkali se šermířskou skupinou, podívali se, jak se zde dříve žilo, v podhradí jsme zkoumali staré štoly, kde se v dávných dobách těžilo zlato. 

Jen počasí si příště musíme objednat lepší. 

Více fotek zde: VÝLET DO HUMPOLCE

Noc s Andersenem na naší škole

Děti z 1. B, 3. A a 5. B se 22. března zúčastnily 24. ročníku Noci s Andersenem.

Více fotek zde: NOC S ANDERSENEM

1. A a 1. B ve školní knihovně - OP JAK

19. ledna naši prvňáčci navštívili školní knihovnu, seznámili se s jejím provozem a někteří si vypůjčili první knihu. Ve třídách jsme si povídali o knihách a ve dvojicích pracovali s textem krátkého zimního příběhu.

Více fotek zde: KNIHOVNA

Projekt OP JAK

V rámci projektu OP JAK v hodinách prvouky a českého jazyka jsme pracovali na téma "Příroda" a "Tvary písmen".

Více fotek zde: PROJEKT

Vánoční setkání s rodiči

V předvánočním shonu jsme se na chvíli společně zastavili, ukázali rodičům, jak umíme recitovat a zpívat a vyrobili si vánoční svícínky.

Více fotek zde: VÁNOČNÍ SETKÁNÍ

Vánoční čas v 1. B

V době adventu se toho událo hodně. Přišel k nám Mikuláš, nakupovali jsme na vánočním jarmarku, prohlédli si vánoční výstavu ve škole, vyráběli jsme vánoční dekorace v tvořivých dílničkách. Poslední den ve škole jsme v rámci projektu OP JAK navštívili výstavu betlémů v muzeu, připomenuli si vánoční zvyky a tradice a vytvořili vánoční přání.

Více fotek zde: VÁNOČNÍ ČAS

Projektový den 29. září v 1., 2. a 3. třídách

V pátek 29. září proběhl napříč prvními, druhými a třetími třídami projekt zaměřený na naše město. Děti pracovaly ve skupinách, plnily úkoly a rébusy matematického charakteru, ve čtenářské dílně se seznámily s pověstí o vzniku Pelhřimova, v tvořivé dílně ztvárnily znak města a zahrály si na stavitele rozhledny. Cílem projektu nebylo pouze získání nových vědomostí, ale i vzájemné setkání a rozvíjení spolupráce a komunikace mezi žáky různého věku.

Fotky zde: PROJEKTOVÝ DEN 1., 2, a 3. roč.

1. B u Stráže

Dne 21. září prožili naši prvňáčci zážitkové dopoledne u Stráže. Dozvěděli se mnoho zajímavého z přírody, vyzkoušeli svoji zručnost a nakonec opekli buřtíky. 

Více fotek zde: U STRÁŽE

Sportovní aktivity

V hodinách TV si prvňáčci zacvičili pod vedením trenérů a trenérek fotbalového a basketbalového oddílu.

Více fotek zde: SPORTOVNÍ AKTIVITY V 1. B