DigiMe

DigiMe.jpg

Naše škola je zapojena v projektu DigiMe

Registrační číslo: ATCZ216

Partneři:

  • Lead Partner/ Vedoucí partner: Bildungsdirection für Wien  / Vídeňské Ředitelství pro vzdělávání, Evropská kancelář

Další partneři projektu:

  • Vysočina Education
  • Středisko volného času Lužánky
  • Wirtschaftsagentur Wien / Hospodářská agentura Vídeň

V projektu budou podpořeni hlavně žáci i učitelé základních škol.

Partneři projektu zprostředkují aktivity pro žáky i pedagogy základních škol, které povedou ke zvýšení informatického myšlení a digitálního vzdělávání ve školách, vedení škol poskytnou podporu pro zavádění odpovídajících změn.

Plakát DigiMe Plakát DigiMe