Důležité informace

Třídní schůzky
18. 11. 2021

Třídní schůzky  

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 18. 11. 2021

Třídní schůzky
18. 11. 2021

Třídní schůzky  

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 18. 11. 2021

Kritéria přestupu do 6. ročníku

Ve školním roce 2022/2023 otevře Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465 dvě 6. třídy s počtem do 30 žáků na třídu

  1. Žák má trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465.
  2. Žák má sourozence na ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465.

Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv následné kritérium, vyjma kritéria č. 1, rozhodne o doplnění do stanoveného limitu 60 žáků los s úředně ověřeným průběhem.

Dále viz zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění.

Žádosti do 6. ročníku pro školní rok 2022/2023 přijímá ředitelství školy od 01. 05. 2022 po ukončení přijímacího řízení na víceletá gymnázia.

V Pelhřimově 31. 08. 2021

Mgr. Martin Skořepa
ředitel školy

Kriteria_prestupu_do_6._ročníku_pro_skolni_rok_2022-23.doc Kriteria_prestupu_do_6._ročníku_pro_skolni_rok_2022-23.doc