Nabídka kroužků

Zájmové útvary byly od 1.9.2019 převedeny pod Dům dětí a mládeže Pelhřimov. Probíhají v prostorách a pod vedením vyučujících naší  školy.

Žáci platí  za pololetí  320,- Kč /popř. doplatek za materiál/.