Důležité informace

OZNÁMENÍ
16. 12. 2020

OZNÁMENÍ  

volné dny 21. – 22. 2020

Nabídka kroužků

Zájmové útvary byly od 1.9.2019 převedeny pod Dům dětí a mládeže Pelhřimov. Probíhají v prostorách a pod vedením vyučujících naší  školy.

Žáci platí  za pololetí  250,- Kč /popř. doplatek za materiál/.