2.B

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Hledíková

Karneval a práce na stanovištích

https://drive.google.com/drive/folders/1CgvAQkKZaSALqP92RJTzyUM0LsK6sLtC?usp=sharing

Naše výrobky

https://drive.google.com/drive/folders/1CAqYnFNnPkq8zuWUHbTjv-wWbkFQuVqk?usp=sharing

Skupinová práce - stanoviště

https://drive.google.com/drive/folders/1AfYvC1G85GgY318l7_i2Xa2hIYkOh7A0?usp=sharing

Skupinová práce - první den

https://drive.google.com/drive/folders/18ZQSE1AsuRbQjYZx_xJMIgi4pbLnZYOV?usp=sharing

Skupinová práce - příprava

https://drive.google.com/drive/folders/17lyByNO5Tn1iwlNxfWmEKtuPWrdM2heP?usp=sharing

Vysvědčení

https://drive.google.com/drive/folders/14prTMVhpN14U3x0AQDo_YcF7txiecxPl?usp=sharing

Výrobky

https://drive.google.com/drive/folders/15P0CUK7e8aJWucUj8kbRxSqEz8gQd5i3?usp=sharing

Bobování

https://drive.google.com/drive/folders/16Dz_j9mJmPdctlDp99M6Hnlf2yq0w815?usp=sharing

Vánoční besídka

https://drive.google.com/drive/folders/11_Juykzg_f5Yiy54_xkjylGkYvttePSP?usp=sharing