DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

priloha_997421997_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO.pdf priloha_997421997_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO.pdf