Jídelna SPŠ a SOU

Žáci 1. a 2. ročníků

  SPŠ a SOU Pelhřimov
Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov
  +420 565 349 429
  193885130227/0100
  sobotkova.jitka@spssou-pe.cz
  http://195.113.227.180:8081/faces/login.jsp