4. B

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Vondráčková

Plavání

V období prosinec - březen absolvovali žáci 4. B v rámci předmětu tělesná výchova plavecký výcvik, který jim tak byl přínosem nejen fyzickým ale i relaxačním.
Foto Mgr. Bc. Šárka Vondráčková

Dopravní hřiště

Dnes se žáci 4. B třídy s nadšením zúčastnili výcviku na pelhřimovském dopravním hřišti. Nejprve jen s obrovským nadšením poslouchali oba instruktory, a později se horlivě snažili plnit zadané úkoly v rámci regulí pravidel silničního provozu.
Už teď se vespolek těší na červen, kdy si půjdou napsat krátký TEST, jehož úspěšné splnění pro ně bude znamenat ocenění v podobě PRŮKAZU CYKLISTY.
Mgr. Bc. Šárka Vondráčková

Adaptační pobyt

Adaptační pobyt 4B v Outdoor Resortu Březová
Za pomoci skvělé zážitkové pedagogiky kolektiv naší částečně nové třídy prožil 2 nezapomenutelné dny coby optimální start školního roku.

Společné zvládání Outdoor aktivit nám tak pomohlo nejen osvěžit klima třídy, ale i objevit své vlastní skryté schopnosti: FYZICKÉ (rozvoj dovedností a posouvání vlastních hranic) i PSYCHICKÉ (empatie k druhým, ochota spolupracovat a vzájemně si pomáhat, oceňovat jeden druhého, nalézat důvěru k sobě navzájem, překonávat vlastní strach, atd.).

Mgr. Bc. Šárka Vondráčková

Foto: Mgr. Milena Havlová