4. B

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Vondráčková

Školní výlet 4. B do Jindřichova Hradce

Dne 20. 6. 2024 jsme se vypravili na třídní výlet, kde si každý účastník přišel doslova a dopísmene na své. Počasí nám přálo, tak jsme společně strávili krásný den návštěvou mnohých historických zajímavostí i soudobých atrakcí tohoto krásného města. Shlédli jsme Aquashow a další poutavé fontány, historické centrum města, Státní hrad a zámek, Krýzovy jesličky a nakonec i Aquapark, kde se děti vyžily po všech stránkách.

Mgr. Bc. Šárka Vondráčková

Foto: Mgr. Milena Havlová

Matematický projektový den ve 4. B

Dnešní výuku jsme si opět hezky zpestřili, tentokráte 3 hodinovým projektem pro rozvoj klíčových kompetencí v matematice. 
Foto: Mgr. Bc. Šárka Vondráčková 

Projektový den ve 4. B - Čj

V úterý 18. 6. jsme prostřednictvím inovativních metod do výuky zařadili projekt pro podporu čtenářské gramotnosti jazyka českého, jehož si všichni zúčastnění jak vidno z fotografií náležitě užili.

Foto: Mgr. Bc. Šárka Vondráčková 

Mistrovství ČR v basketu

V pátek 26. dubna 4. B s nadšením podpořila své spolužačky coby reprezentantky BK Sojky Pelhřimov, které se aktivně zapojily do Mistrovství ČR v basketbalu.

Foto: Mgr. Bc. Šárka Vondráčková

Plavání

V období prosinec - březen absolvovali žáci 4. B v rámci předmětu tělesná výchova plavecký výcvik, který jim tak byl přínosem nejen fyzickým ale i relaxačním.
Foto Mgr. Bc. Šárka Vondráčková

Dopravní hřiště

Dnes se žáci 4. B třídy s nadšením zúčastnili výcviku na pelhřimovském dopravním hřišti. Nejprve jen s obrovským nadšením poslouchali oba instruktory, a později se horlivě snažili plnit zadané úkoly v rámci regulí pravidel silničního provozu.
Už teď se vespolek těší na červen, kdy si půjdou napsat krátký TEST, jehož úspěšné splnění pro ně bude znamenat ocenění v podobě PRŮKAZU CYKLISTY.
Mgr. Bc. Šárka Vondráčková

Adaptační pobyt

Adaptační pobyt 4B v Outdoor Resortu Březová
Za pomoci skvělé zážitkové pedagogiky kolektiv naší částečně nové třídy prožil 2 nezapomenutelné dny coby optimální start školního roku.

Společné zvládání Outdoor aktivit nám tak pomohlo nejen osvěžit klima třídy, ale i objevit své vlastní skryté schopnosti: FYZICKÉ (rozvoj dovedností a posouvání vlastních hranic) i PSYCHICKÉ (empatie k druhým, ochota spolupracovat a vzájemně si pomáhat, oceňovat jeden druhého, nalézat důvěru k sobě navzájem, překonávat vlastní strach, atd.).

Mgr. Bc. Šárka Vondráčková

Foto: Mgr. Milena Havlová