9.A

Třídní učitelka: Mgr. Milena Havlová

Výměnný pobyt žáků - Kirchhellen

14 žáků naší třídy 9. A se zapojilo do výměnného pobytu se žáky německé Sekundarschule Kirchhellen.  12. – 20. 9. jsme navštívili Německo. Ubytováni jsme byli v rodinách našich kamarádů. Dopoledne jsme trávili většinou ve škole, odpoledne nás čekaly výlety. Vystoupili jsme na rozhlednu Tetraeder, zavítali do města Oberhausen a šplhali v lanovém centru u Halternu. To nejlepší nás čekalo v pátek a v sobotu - zábavní Movie park a výlet do Amsterdamu a k Severnímu moři. Neděli jsme strávili se svými náhradními rodinami. S německými kamarády se opět setkáme v květnu, kdy budeme mít zase společný program v Pelhřimově.