Kontakty na školu

  Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465, příspěvková organizace
Komenského 1465
393 01 Pelhřimov
  +420 565 323 562 (kancelář - spojovatelka)
  +420 724 324 747 (kancelář - spojovatelka - mobil)
  martin.skorepa@zskompe.cz
70876118
  KB Pelhřimov, č. ú. 36122261/0100
Identifikační číslo provozovny:1002014051 
Datová schránka ID datové schránky: sijmq3a

 

Vedení školy

Pozice Jméno Telefon E-mail
Ředitel školy Mgr. Skořepa Martin +420 565 325 413
+420 724 081 218
martin.skorepa@zskompe.cz
Zástupce ředitele Mgr. Irová Iva +420 565 323 562 iva.irova@zskompe.cz
Výchovný poradce
pro I. a II. stupeň
Mgr. Průcha Vlastimil +420 565 323 562 vlastimil.prucha@zskompe.cz
Školní metodik
prevence rizikového chování
Mgr. Koukol Martin +420 565 323 562 martin.koukol@zskompe.cz
ICT koordinátor Mgr. Bartoška Jiří +420 565 323 562 jiri.bartoska@zskompe.cz
Školní psychlog Mgr. Trpáková Zuzana +420 736 665 308 zuzana.trpakova@zskompe.cz
Speciální pedagog Mgr. Dojavová Eva +420 565 323 562 eva.dojavova@zskompe.cz
Vedoucí vychovatelka Římalová Iveta +420 565 323 238 iveta.rimalova@zskompe.cz
Sekretářka Blažková Marta +420 565 323 562 marta.blazkova@zskompe.cz

 

Školní družina

Pozice Jméno Telefon E-mail
Vedoucí vychovatelka Římalová Iveta +420 565 323 238 iveta.rimalova@zskompe.cz
Vychovatelka Davidová Ivana +420 565 323 238 ivana.davidova@zskompe.cz
Vychovatelka Moravová Lenka +420 565 323 238 lenka.moravova@zskompe.cz
Vychovatelka Vopálenská Iveta +420 565 323 238 iveta.vopalenska@zskompe.cz
Vychovatelka Váchová Zlata +420 565 323 238 zlata.vachova@zskompe.cz
Vychovatelka Piwková Eva +420 565 323 238 eva.piwkova@zskompe.cz
Vychovatelka Slavíková Magdaléna +420 565 323 238 magdalena.slavikova@zskompe.cz

 

Školní klub

Pozice Jméno Telefon E-mail
Vedoucí školního
klubu a školní knihovny
Natálie Nápravníková +420 565 323 238 natalie.napravnikova@zskompe.cz

 

1. stupeň

Třída Jméno Telefon E-mail
1. A Mgr. Blažková Marcela +420 565 323 562 marcela.blazkova@zskompe.cz
1. B Mgr. Rejzková Světlana +420 565 323 562 svetlana.rejzkova@zskompe.cz
2. A Mgr. Stará Marcela +420 565 323 562 marcela.stara@zskompe.cz
2. B Mgr. Hledíková Ivana +420 565 323 562 ivana.hledikova@zskompe.cz
3. A  Mgr. Baštová Martina +420 565 323 562 martina.bastova@zskompe.cz
3. B Mgr. Zmeškalová Michaela +420 565 323 562 michaela.zmeskalova@zskompe.cz
4. A Mgr. Nehasilová Marie +420 565 323 562 marie.nehasilova@zskompe.cz
4. B Mgr. Vondráčková Šárka +420 565 323 562 sarka.vondrackova@zskompe.cz
5. A Mgr. Holkupová Martina +420 565 323 562 martina.holkupova@zskompe.cz
5. B Mgr. Vlková Gabriela +420 565 323 562 gabriela.vlkova@zskompe.cz
  Mgr. Karlová Ivana +420 565 323 562 ivana.karlova@zskompe.cz
  Mgr. Buchtová Anna +420 565 323 562 anna.buchtova@zskompe.cz

 

2. stupeň

Třída Jméno Telefon E-mail
6. A Mgr. Dvořáková Marie +420 565 323 562 marie.dvorakova@zskompe.cz
6. B Mgr. Makovičková Jana +420 565 323 562 jana.makovickova@zskompe.cz
7. A Mgr. Mikešová Blanka +420 565 323 562 blanka.mikesova@zskompe.cz
7. B Mgr. Forejtová Pavla +420 565 323 562 pavla.forejtova@zskompe.cz
8. A Mgr. Váňová Věra +420 565 323 562 vera.vanova@zskompe.cz
8. B Mgr. Koukol Martin +420 565 323 562 martin.koukol@zskompe.cz
9. A Mgr. Koukolová Jana +420 565 323 562 jana.koukolova@zskompe.cz
9. B Mgr. Mirská Radka +420 565 323 562 radka.mirska@zskompe.cz
  Mgr. Havlová Milena +420 565 323 562 milena.havlova@zskompe.cz
  Mgr. Hrubantová Věra +420 565 323 562 vera.hrubantova@zskompe.cz
  Bílek Karel +420 565 323 562 karel.bilek@zskompe.cz
  Mgr. Bartoška Jiří +420 565 323 562 jiri.bartoska@zskompe.cz
  Mgr. Bílek Jiří +420 565 323 562 jiri.bilek@zskompe.cz
  Ing. Brávková Vladimíra +420 565 323 562 vladimira.bravkova@zskompe.cz
  Mgr. Hájková Věra +420 565 323 562 vera.hajkova@zskompe
  Mgr. Mezerová Kristýna +420 565 323 562 kristyna.mezerova@zskompe.cz
  Mgr. Pechová Alena +420 565 323 562 alena.pechova@zskompe.cz
  Mgr. Průcha Vlastimil +420 565 323 562 vlastimil.prucha@zskompe.cz
  Mgr. Turková Sára +420 565 323 562 sara.turkova@zskompe.cz