Důležité informace

Třídní schůzky
18. 11. 2021

Třídní schůzky  

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 18. 11. 2021

Třídní schůzky
18. 11. 2021

Třídní schůzky  

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 18. 11. 2021

Kontakty na školu

  Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465, příspěvková organizace
Komenského 1465
393 01 Pelhřimov
  +420 565 323 562 (kancelář - spojovatelka)
  +420 724 324 747 (kancelář - spojovatelka - mobil)
  martin.skorepa@zskompe.cz
70876118
  KB Pelhřimov, č. ú. 36122261/0100
Identifikační číslo provozovny:1002014051 
Datová schránka ID datové schránky: sijmq3a

 

Vedení školy

Pozice Jméno Telefon E-mail
Ředitel školy Mgr. Skořepa Martin +420 565 325 413
+420 724 081 218
martin.skorepa@zskompe.cz
Zástupce ředitele Mgr. Irová Iva +420 565 323 562 iva.irova@zskompe.cz
Výchovný poradce
pro I. a II. stupeň
Mgr. Průcha Vlastimil +420 565 323 562 vlastimil.prucha@zskompe.cz
Školní metodik
prevence rizikového chování
Mgr. Koukol Martin +420 565 323 562 martin.koukol@zskompe.cz
ICT koordinátor Mgr. Bartoška Jiří +420 565 323 562 jiri.bartoska@zskompe.cz
Školní psychlog Mgr Trpáková Zuzana +420 736 665 308 zuzana.trpakova@zskompe.cz
Vedoucí vychovatelka Vopálenská Iveta +420 565 323 238 iveta.vopalenska@zskompe.cz
Sekretářka Blažková Marta +420 565 323 562 marta.blazkova@zskompe.cz

 

Školní družina

Pozice Jméno Telefon E-mail
Vedoucí vychovatelka Vopálenská Iveta +420 565 323 238 iveta.vopalenska@zskompe.cz
Vychovatelka Davidová Ivana    
Vychovatelka Moravová Lenka    
Vychovatelka Oumarová Jaroslava    
Vychovatelka Římalová Iveta    
Vychovatelka Váchová Zlata    
Vychovatelka Piwková Eva    

 

Školní klub

Pozice Jméno Telefon E-mail
Vedoucí školního
klubu a školní knihovny
Bc. Martina Moravová +420 565 323 238 martina.moravova@zskompe.cz

 

1. stupeň

Třída Jméno Telefon E-mail
1. A  Mgr. Baštová Martina +420 565 323 562 martina.bastova@zskompe.cz
1. B Mgr. Zmeškalová Michaela +420 565 323 562 michaela.zmeskalova@zskompe.cz
2. A Mgr. Blažková Marcela +420 565 323 562 marcela.blazkova@zskompe.cz
2. B Mgr. Rejzková Světlana +420 565 323 562 svetlana.rejzkova@zskompe.cz
3. A Mgr. Stará Marcela +420 565 323 562 marcela.stara@zskompe.cz
3. B Mgr. Hledíková Ivana +420 565 323 562 ivana.hledikova@zskompe.cz
4. A Mgr. Karlová Ivana +420 565 323 562 ivana.karlova@zskompe.cz
4. B Mgr. Nehasilová Marie +420 565 323 562 marie.nehasilova@zskompe.cz
5. A Mgr. Holkupová Martina +420 565 323 562 martina.holkupova@zskompe.cz
5. B Mgr. Vondráčková Šárka +420 565 323 562 sarka.vondrackova@zskompe.cz
  Mgr. Vlková Gabriela +420 565 323 562 gabriela.vlkova@zskompe.cz
  Mgr. Pilátová Hana +420 565 323 562 hana.pilatova@zskompe.cz

 

2. stupeň

Třída Jméno Telefon E-mail
6. A Mgr. Váňová Věra +420 565 323 562 vera.vanova@zskompe.cz
6. B Mgr. Koukol Martin +420 565 323 562 martin.koukol@zskompe.cz
7. A Mgr. Koukolová Jana +420 565 323 562 jana.koukolova@zskompe.cz
7. B Mgr. Mirská Radka +420 565 323 562 radka.mirska@zskompe.cz
8. A Mgr. Havlová Milena +420 565 323 562 milena.havlova@zskompe.cz
8. B Mgr. Hrubantová Věra +420 565 323 562 vera.hrubantova@zskompe.cz
9. A Mgr. Malá Martina +420 565 323 562 martina.mala@zskompe.cz
9. B Bílek Karel +420 565 323 562 karel.bilek@zskompe.cz
  Mgr. Bartoška Jiří +420 565 323 562 jiri.bartoska@zskompe.cz
  Mgr. Bílek Jiří +420 565 323 562 jiri.bilek@zskompe.cz
  Bc. Brávková Vladimíra +420 565 323 562 vladimira.bravkova@zskompe.cz
  Mgr. Dvořáková Marie +420 565 323 562 marie.dvorakova@zskompe.cz
  Mgr. Forejtová Pavla +420 565 323 562 pavla.forejtova@zskompe.cz
  Mgr. Hájková Věra +420 565 323 562 vera.hajkova@zskompe
  Mgr. Hodáč Tereza +420 565 323 562 tereza.hodacova@zskompe.cz
  Mgr. Makovičková Jana +420 565 323 562 jana.makovickova@zskompe.cz
  Mgr. Mikešová Blanka +420 565 323 562 blanka.mikesova@zskompe.cz
  Mgr. Pazderková Lenka +420 565 323 562 lenka.pazderkova@zskompe.cz
  Mgr. Průcha Vlastimil +420 565 323 562 vlastimil.prucha@zskompe.cz
  Bc. Turková Sára +420 565 323 562 sara.turkova@zskompe.cz