Důležité informace

ASISTENT/ASISTENTKA PEDAGOGA
06. 12. 2022

ASISTENT/ASISTENTKA PEDAGOGA  

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 přijme od 1. 1. 2023 asistenta/asistentku pedagoga na 0,5 úvazku k žákovi do 1. třídy. Více informací na tel. 724 081 218.

 

Включення українських дітей до початкових шкіл м. Пельгржимова
25. 03. 2022

Kontakty na školu

  Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465, příspěvková organizace
Komenského 1465
393 01 Pelhřimov
  +420 565 323 562 (kancelář - spojovatelka)
  +420 724 324 747 (kancelář - spojovatelka - mobil)
  martin.skorepa@zskompe.cz
70876118
  KB Pelhřimov, č. ú. 36122261/0100
Identifikační číslo provozovny:1002014051 
Datová schránka ID datové schránky: sijmq3a

 

Vedení školy

Pozice Jméno Telefon E-mail
Ředitel školy Mgr. Skořepa Martin +420 565 325 413
+420 724 081 218
martin.skorepa@zskompe.cz
Zástupce ředitele Mgr. Irová Iva +420 565 323 562 iva.irova@zskompe.cz
Výchovný poradce
pro I. a II. stupeň
Mgr. Průcha Vlastimil +420 565 323 562 vlastimil.prucha@zskompe.cz
Školní metodik
prevence rizikového chování
Mgr. Koukol Martin +420 565 323 562 martin.koukol@zskompe.cz
ICT koordinátor Mgr. Bartoška Jiří +420 565 323 562 jiri.bartoska@zskompe.cz
Školní psychlog Mgr Trpáková Zuzana +420 736 665 308 zuzana.trpakova@zskompe.cz
Vedoucí vychovatelka Římalová Iveta +420 565 323 238 iveta.rimalova@zskompe.cz
Sekretářka Blažková Marta +420 565 323 562 marta.blazkova@zskompe.cz

 

Školní družina

Pozice Jméno Telefon E-mail
Vedoucí vychovatelka Římalová Iveta +420 565 323 238 iveta.rimalova@zskompe.cz
Vychovatelka Davidová Ivana +420 565 323 238 ivana.davidova@zskompe.cz
Vychovatelka Moravová Lenka +420 565 323 238 lenka.moravova@zskompe.cz
Vychovatelka Vopálenská Iveta +420 565 323 238 iveta.vopalenska@zskompe.cz
Vychovatelka Váchová Zlata +420 565 323 238 zlata.vachova@zskompe.cz
Vychovatelka Piwková Eva +420 565 323 238 eva.piwkova@zskompe.cz
Vychovatelka Slavíková Magdaléna +420 565 323 238 magdalena.slavikova@zskompe.cz

 

Školní klub

Pozice Jméno Telefon E-mail
Vedoucí školního
klubu a školní knihovny
Natálie Nápravníková +420 565 323 238 natalie.napravnikova@zskompe.cz

 

1. stupeň

Třída Jméno Telefon E-mail
1. A Mgr. Stará Marcela +420 565 323 562 marcela.stara@zskompe.cz
1. B Mgr. Hledíková Ivana +420 565 323 562 ivana.hledikova@zskompe.cz
2. A  Mgr. Baštová Martina +420 565 323 562 martina.bastova@zskompe.cz
2. B Mgr. Zmeškalová Michaela +420 565 323 562 michaela.zmeskalova@zskompe.cz
3. A Mgr. Blažková Marcela +420 565 323 562 marcela.blazkova@zskompe.cz
3. B Mgr. Rejzková Světlana +420 565 323 562 svetlana.rejzkova@zskompe.cz
4. A Mgr. Holkupová Martina +420 565 323 562 martina.holkupova@zskompe.cz
4. B Mgr. Vlková Gabriela +420 565 323 562 gabriela.vlkova@zskompe.cz
5. A Mgr. Karlová Ivana +420 565 323 562 ivana.karlova@zskompe.cz
5. B Mgr. Nehasilová Marie +420 565 323 562 marie.nehasilova@zskompe.cz
  Mgr. Buchtová Anna +420 565 323 562 anna.buchtova@zskompe.cz
  Mgr. Vondráčková Šárka +420 565 323 562 sarka.vondrackova@zskompe.cz

 

2. stupeň

Třída Jméno Telefon E-mail
6. A Mgr. Mikešová Blanka +420 565 323 562 blanka.mikesova@zskompe.cz
6. B Mgr. Forejtová Pavla +420 565 323 562 pavla.forejtova@zskompe.cz
7. A Mgr. Váňová Věra +420 565 323 562 vera.vanova@zskompe.cz
7. B Mgr. Koukol Martin +420 565 323 562 martin.koukol@zskompe.cz
8. A Mgr. Koukolová Jana +420 565 323 562 jana.koukolova@zskompe.cz
8. B Mgr. Mirská Radka +420 565 323 562 radka.mirska@zskompe.cz
9. A Mgr. Havlová Milena +420 565 323 562 milena.havlova@zskompe.cz
9. B Mgr. Hrubantová Věra +420 565 323 562 vera.hrubantova@zskompe.cz
  Bílek Karel +420 565 323 562 karel.bilek@zskompe.cz
  Mgr. Bartoška Jiří +420 565 323 562 jiri.bartoska@zskompe.cz
  Mgr. Bílek Jiří +420 565 323 562 jiri.bilek@zskompe.cz
  Bc. Brávková Vladimíra +420 565 323 562 vladimira.bravkova@zskompe.cz
  Mgr. Dvořáková Marie +420 565 323 562 marie.dvorakova@zskompe.cz
  Mgr. Hájková Věra +420 565 323 562 vera.hajkova@zskompe
  Mgr. Makovičková Jana +420 565 323 562 jana.makovickova@zskompe.cz
  Mgr. Mikešová Blanka +420 565 323 562 blanka.mikesova@zskompe.cz
  Mgr. Mezerová Kristýna +420 565 323 562 kristyna.mezerova@zskompe.cz
  Mgr. Pechová Alena +420 565 323 562 alena.pechova@zskompe.cz
  Mgr. Průcha Vlastimil +420 565 323 562 vlastimil.prucha@zskompe.cz
  Mgr. Turková Sára +420 565 323 562 sara.turkova@zskompe.cz