IROP 2 - jazykové učebny

Vybudování dvou multifunkčních jazykových učeben

Základní informace o projektu

„Vybudování dvou multifunkčních jazykových učeben na ZŠ Komenského 1465“

 

IROP

 

Projekt „Vybudování dvou multifunkčních jazykových učeben na ZŠ Komenského 1465“ byl předložen v rámci 47. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 3 971 870,16Kč, z toho způsobilé náklady 3 814 570,16 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 3 433 113,14 Kč.

Fyzická realizace projektu byla ze strany ZŠ Pelhřimov, Na Pražské 1543 zahájena dne 13. 4. 2016, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 8. 2021.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a zvýšení využívání informačních a komunikačních technologií při výuce na ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465. To bude zajištěno skrze zřízení dvou moderních multimediálních jazykových učeben včetně pořízení jejich vybavení. Vybudováním digitální jazykové učebny chce škola směřovat ke zvýšení kvality a efektivity výuky. Moderní (multimediální) učebna jazyků umožní žákům rozvíjet všechny čtyři základní dovednosti - čtení, psaní, poslech a především komunikaci.

Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě. Venkovní prostranství zvelebí nově pořízená zeleň.

Specifickými cíli projektu jsou:

Projekt „Vybudování dvou multifunkčních jazykových učeben na ZŠ Komenského 1465“ je spolufinancován Evropskou unií.