Jídelna Třída Legií

Žáci 3. až 9. ročníků

  Školní jídelna Pelhřimov
Třída Legií 1421, 393 01 Pelhřimov
  +420 565 322 701
  437261/0100
  sjlegii@mupe.cz
  http://www.jidelnapelhrimov.cz