Složení Školské rady

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465, příspěvková organizace

Složení členů Školské rady při ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465

Zástupci pracovníků školy

1. Mgr. Iva Irová, zástupkyně ředitele
2. Mgr. Jiří Bartoška, učitel II. stupeň
3. Iveta Římalová, vychovatelka ŠD
4. Mgr. Vlastimil Průcha, učitel II. stupeň

Zákonní zástupci žáků

5. Mgr. Hana Kašparová
6. Mgr. Tomáš Mocek
7. Ing. Jindřich Krejča
8. Tomáš Polanecký

Zástupci zvolení zřizovatelem

9. Mgr. Iva Babincová, zastupitelka
10. Mgr. Bohumil Kovanda, zastupitel
11. Zdeněk Jaroš, místostarosta města Pelhřimov
12. Ing. Zbyněk Rychecký, vedoucí OŠKT MěÚ Pelhřimov

K 1. 9. 2023