Důležité informace

ASISTENT/ASISTENTKA PEDAGOGA
06. 12. 2022

ASISTENT/ASISTENTKA PEDAGOGA  

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 přijme od 1. 1. 2023 asistenta/asistentku pedagoga na 0,5 úvazku k žákovi do 1. třídy. Více informací na tel. 724 081 218.

 

Включення українських дітей до початкових шкіл м. Пельгржимова
25. 03. 2022

Složení Školské rady

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465, příspěvková organizace

Složení členů Školské rady při ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465

Zástupci pracovníků školy

1. Mgr. Iva Irová, zástupkyně ředitele
2. Mgr. Jiří Bartoška, učitel II. stupeň
3. Iveta Vopálenská, vychovatelka ŠD
4. Mgr. Vlastimil Průcha, učitel II. stupeň

Zákonní zástupci žáků

5. Mgr. Hana Kašparová
6. Tomáš Mocek
7. Tomáš Polanecký
8. Lada Jílková

Zástupci zvolení zřizovatelem

9. Mgr. Bc. Jan Machyán, tajemník města Pelhřimov
10. Mgr. Bohumil Kovanda, zastupitel
11. Ladislav Med, starosta města Pelhřimov
12. Bc. Ing. Zdeněk Sadecký, Ph.D., vedoucí OŠKT MěÚ Pelhřimov

K 1.9. 2021