7. A

Třídní učitelka: Mgr. Blanka Mikešová

DOK - primární prevence aneb setkání na téma Když se vztahům nedaří

Společně jsme se tentokrát zamýšleli, jak vidíme naši třídu jako kolektiv a co by se dalo vylepšit. Někteří žáci si v rámci hry Království vyzkoušeli, jaké pocity má člověk odmítnutý kolektivem a rozebírali jsme šikanu z různých úhlů pohledu. I když téma bylo obtížné, jistě bylo a je užitečné.