SEZNAM 1. tříd od 1.9.2021

Pomucky_pro_prvnacky_2021_2022.pdf Pomucky_pro_prvnacky_2021_2022.pdf
seznam 1. trid 2021-2022.pdf seznam 1. trid 2021-2022.pdf

Kritéria přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 otevře Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465 dvě 1. třídy s počtem do 30 žáků na třídu.

  1. Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465.
  2. Dítě má sourozence na ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465.

Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv následné kritérium, vyjma kritéria č. 1, rozhodne o doplnění do stanoveného limitu 60 žáků los s úředně ověřeným průběhem.

Dále viz zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

V Pelhřimově 3. 3. 2021

Mgr. Martin Skořepa
ředitel školy

ZAPIS_2020-2021_obvody.pdf ZAPIS_2020-2021_obvody.pdf
PROHLASENI_ZAKONNEHO_ZASTUPCE.pdf PROHLASENI_ZAKONNEHO_ZASTUPCE.pdf
PROHLASENI_ZAKONNEHO_ZASTUPCE.doc PROHLASENI_ZAKONNEHO_ZASTUPCE.doc
POKYNY_K_ZAPISU_PRO_ZAKONNE_ZASTUPCE_2021-2022.pdf POKYNY_K_ZAPISU_PRO_ZAKONNE_ZASTUPCE_2021-2022.pdf
Desatero_pro_rodice_prvnacka.pdf Desatero_pro_rodice_prvnacka.pdf
§_37_Odklad_povinne_skolni_dochazky.pdf §_37_Odklad_povinne_skolni_dochazky.pdf
§_34a_Povinnost_predskolniho_vzdelavani.pdf §_34a_Povinnost_predskolniho_vzdelavani.pdf
KRITERIA_PRIJETI_DO_1.ROCNIKU_ PRO_SKOLNI_ROK_2021-2022.pdf KRITERIA_PRIJETI_DO_1.ROCNIKU_ PRO_SKOLNI_ROK_2021-2022.pdf