7.B

Třídní učitel: Mgr. Martin Koukol

https://martinkoukol1.rajce.idnes.cz/

LVK/SVK

V lednu jsme spolu s dalšími dětmi absolvovali týdenní lyžařský a snowboardový kurz v Krkonoších. 

Preventivní program DOK

Preventivní program "Když se vztahům nedaří", který žáci absolvovali 30. listopadu, byl zaměřen na uvědomění si podstaty zdravých vztahů, komunikace a jejich ležitosti pro lidský život a pro prevenci rizikového chování a vzniku šikany. Cílem bylo vést děti k zájmu o sebe navzájem, zodpovědnosti a laskavosti. Smyslem programu je podpořit fungování kolektivu a přinést řešení možných situací.

Halloween 7. B