7.B

Třídní učitelka: Mgr. Radka Mirská

Vrakbar 16. 3.

Tentokrát čekalo žáky 7.B téma jim velice blízké „Online svět.“ Účast byla stoprocentní. Žáci si zahráli hry jako např. Virus. Zamýšleli se ve skupinách nad výhodami online spojení, ale především byli upozorněni prostřednictvím filmu na nebezpečí, která mohou číhat na internetu. Sami si odvodili, jak může být zneužito online prostředí. Zapojovali se do dění se zápalem jim vlastním. Preventivní program se jim líbil.

Táborák

Opékání špekáčků na školní zahradě.