Výchovný poradce

Konzultační hodiny

Výchovný poradce pro I. a II. stupeň:

Mgr. Vlastimil Průcha

čtvrtek 14:30 - 15:30

nebo individuálně po tel. dohodě

Metodická a informační činnost

Žáci s výukovými a výchovnými problémy

Specifické oblasti

Volba povolání