04. 10. 2020

Nařízení KHS

1. stupeň
- hudební výchova BEZ ZPĚVU
- tělesná výchova bez omezení
2. stupeň
- hudební výchova BEZ ZPĚVU
- místo tělesné výchovy nesportovní aktivity venku/uvnitř
Zájmová činnost
- omezen provoz
- zákaz osobní přítomnosti žáků
Zájmové kroužky začnou dle podmínek až po 18. 10. 2020.
Školní stravování
- rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly
- maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není
možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu).
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Narizeni_KHS_Kraje_Vysocina.pdf Narizeni_KHS_Kraje_Vysocina.pdf


  zpět na přehled informací