23. 11. 2020

Výuka od 30. 11. 2020

Od pondělí 30. 11. 2020 je povolena přítomnost všech žáků 1. a 2. stupně ve škole.
Žáci 1. stupně a 9. ročníku mají prezenční výuku ve škole. Žáci 6. až 8. ročníku se budou učit v režimu rotační výuky - týden prezenční výuka ve škole, týden distanční výuka doma.
Od 30. 11. do 4. 12. 2020 (lichý týden) má prezenční výuku ve škole 6. A, 7. A a 8. A. Třídy 6. B, 7. B a 8. B jsou doma na distanční výuce.
Od 7. 12. do 11. 12. 2020 (sudý týden) má prezenční výuku ve škole 6. B, 7. B a 8. B. Třídy 6. A, 7. A a 8. A jsou doma na distanční výuce.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Doporučuje se časté větrání tříd a pobyt žáků na čerstvém vzduchu.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, třídy se nespojují.
Jsou umožněny prezenční individuální konzultace/doučování, vždy jeden žák - jeden pedagog. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.
Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Roušku si mohou sundat pouze při konzumaci jídla a pití.
Při vstupu do budovy nebo změně prostoru/učebny si umyjí ruce nebo použijí dezinfekci. Dodržují pravidlo "3R" - roušky - ruce - rozestupy. Do školy nesmí vstoupit osoba s příznaky virového onemocnění.
Vstup třetí osoby (zákonní zástupci, kontrolní orgány, pracovníci ŠPZ, KHS...) je možný jen v důvodných případech.
Žáci mají od 30. 11. 2020 přihlášené obědy.
Od pondělí 30. 11. 2020 již budou svačinky od firmy Adélka.
V případě dotazů mě kontaktujte na tel. 724081218.

S pozdravem

Mgr. Martin Skořepa, ředitel školy  zpět na přehled informací